Obsah adresáře

Texty o venkovním osvětlování

Texty pro zájemce o ,,Sekci pro temné nebe`` České astron. spol.

Etc.

hollan@ped.muni.cz (english / česky, raději než ,,cesky``)