next up previous
Up: home www of Jan Hollan

Struktura Environmentální sekce ČAS

Předseda sekce má za úkol co nejvíce vědět o problémech životního prostředí, které se týkají astronomie nebo ke kterým má astronomie co říci. Tyto své znalosti pak uplatňovat formou přednášek, konzultací a publikací. V případě venkovního osvětlování, které je pro astronomii klíčové, pak i být schopen podat návrh, jak má konkrétní osvětlovací soustava správně vypadat. Předpokládá se, že předseda se na požádání účastní zasedání v České republice, kde se otázky venkovního osvětlování projednávají.

Jednatel sekce má vyřizovat písemné dotazy (včetně elektronických) na tato témata, přičemž využívá texty poskytnuté mu předsedou. Vede též členskou agendu, vydává a rozesílá věstník pro členy.

Hospodář-pokladník sekce vybírá příspěvky od členů a dárců a spravuje účetnictví sekce.

Další členové výboru mohou zastupovat předsedu nebo jednatele.

Členové sekce mohou program sekce podporovat jen vahou svého jména nebo svými finančními příspěvky, ale jejich nejvítanější aktivitou je péče o osvětlování v obcích, kde žijí a působí.

Zvláště vítanými členy sekce jsou pracovníci hvězdáren v České republice, počítaje v to i hvězdárny soukromé, které jsou někdy přístupné veřejnosti.

Zatím o členství v sekci projevili zájem Jan Hollan, Rudolf Novák, Jiří Dušek, Jindřich Šilhán (ti jsou ochotni zastávat, bude-li třeba, výše uvedené funkce), Karel Halíř, Miloš a Jana Tiší, Jiří Veselý. Až se přidají další dva, může být sekce založena.


v Brně, 29. září 1998, Jan Hollan

hollan@ped.muni.cz (english / česky, raději než ,,cesky``)