Založena Sekce pro temné nebe
(text pro Kosmické rozhledy plus)

Výkonný výbor ČAS na své schůzi dne 24. března rozhodl o založení Sekce pro temné nebe České astronomické společnosti.

Hlavní náplní činnosti nově zřizované sekce bude

Sekce zatím neplánuje vydávání vlastního věstníku, zamýšlí však svým členům zasílat informační materiály s frekvencí asi čtyřikrát do roka. Jedna zásilka tohoto druhu už byla zakládajícím členům distribuována. Tytéž informace lze nalézt i na akademických www stránkách J. Hollana.

Práci sekce řídí přípravný výbor ve složení

předseda:
RNDr. Jan Hollan, pracovník brněnské hvězdárny,
adresa:
Hvězdárna a planetárium M. Koperníka
Kraví hora 2
616 00 Brno
tel.:
(5) 41 32 12 87, domů 43 23 90 96
fax:
(5) 42 21 05 61
e-mail:
hollan@ped.muni.cz
www:
http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan (informace o venkovním osvětlování jsou v adresáři lighting a o globálním oteplování v adresáři gw)
ftp:
ftp://astro.sci.muni.cz/hollan (dtto)
hospodář:
Mgr. Jindřich Šilhán, pracovník brněnské hvězdárny,
adresa:
Hvězdárna a planetárium M. Koperníka
Kraví hora 2
616 00 Brno
tel.:
(5) 41 32 12 87, domů 46 21 29 97
fax:
(5) 41 32 12 87
e-mail:
hvezdarn@sci.muni.cz
člen výboru:
Karel Halíř, ředitel hvězdárny v Rokycanech, hospodář ČAS
kontakt lze najít v adresáři členů VV ČAS

Sekce je složkou České astronomické společnosti a řídí se jejími stanovami, jednacím a organizačním řádem a obecnými předpisy.

Zájemkyně a zájemci o členství se mohou hlásit u předsedy přípravného výboru. Sekční členské příspěvky byly stanoveny na nejnižší možnou výši 30 Kč a platí se osobně hospodáři sekce nebo poštovní poukázkou na jeho adresu. Pokud zájemce dosud není členem ČAS, podá při vstupu do sekce přihlášku do ČAS. V tom případě kromě sekčních příspěvků platí hospodáři sekce také kmenové (tj. centrální) příspěvky, které v roce 1999 činí u členů v produktivním postavení 150 Kč a u ostatních členů 90 Kč.

Sekce má ke dnešnímu datu (12.4. 1999) již 12 členů. Nábor bude pokračovat bez přerušení, ale ti ze zájemců, kteří se chtějí zúčastnit prvních voleb výboru sekce, měli by se přihlásit do 31. srpna t.r. Volby sice proběhnou (pravděpodobně korespondenční formou) až v říjnu 1999, měsíc září však bude z hlediska ČAS i brněnské hvězdárny velmi náročný vzhledem ke konání astronomického festivalu Ohlédnutí za astronomií 20. století a souvisejících akcí. Po volbách zřejmě také budeme znovu řešit otázku, jak se bude sekce jmenovat. Současný název pokládáme za prozatímní a pracovní verzi.

Na jiném místě tohoto čísla KR+ lze nalézt informaci z tiskové besedy konané v brněnském planetáriu po premiéře pořadu Globální oteplení a my. Tento pořad je vhodným doplňkem učiva zejména pro studenty středních škol. Autorem pořadu je úřadující předseda sekce, a proto jej možno pokládat za první větší aktivitu, na níž se Sekce pro temné nebe ČAS podílela. Zdá se, že šlo o úspěšné vykročení. Doufáme, že se sekci podaří udělat i další kroky.

Sekce pro temné nebe ČAS zve do svých řad i vás. Za přípravný výbor

Jan Hollan, Jindřich Šilhán, Karel Halíř

14. dubna 1999