Dobré venkovní osvětlování

Návod k výběru a instalaci účinných,
hospodárných a neobtěžujících venkovních svítidel

Sestavila občanská sdružení
New England Light Pollution Advisory Group (NELPAG)
a International Dark-Sky Association

květen 1995

K čemu je venkovní osvětlování?

Venkovní osvětlování se užívá u vozovek, parkovišť, chodníků, veřejných prostranství určených k setkávání, dopravních značek a jiných tabulí, pracovišť a budov. Poskytuje nám lepší viditelnost a pocit bezpečí.

Proč se jím máme zabývat?

Pokud venkovní osvětlování není dobře navrženo a řádně instalováno, může být drahé, neúčinné, oslňující a škodlivé pro noční prostředí. Jde o tyto záležitosti:


Co to je dobré osvětlování?

Dobré osvětlování slouží dobře svému zamýšlenému účelu a má co nejmenší nežádoucí dopad na prostředí. Má čtyři zřetelné vlastnosti:
 1. Poskytuje přiměřené světlo pro zamýšlený úkol, ale nikdy světlo nadbytečné.

  Stanovit, jaké světlo je pro danou práci dostatečné, je někdy obtížné. Vzpomeňte si, že při úplňku bývá krajina docela světlá. Některé moderní osvětlovací soustavy ale činí venkovní prostředí stokrát světlejší než měsíční úplněk! Světlejší není vždy lepší, a tak zkuste vybrat svítidla, která vyjdou vašim potřebám vstříc, aniž by osvětlovala sousední pozemky. Pokud se nemůžete rozhodnout jak na to, zkuste se poradit s dobrým projektantem, navrhujícím osvětlení.

 2. Používá ,,plně krytá'' svítidla, která omezují směry svícení, aby osvětlovala pouze tu oblast, kterou osvětlovat mají.

  Taková svítidla produkují minimální oslnění rovnou ze světelného zdroje. ,,Plně krytá'' znamená, že z nich žádné světlo nevychází nad vodorovnou rovinu. (I světlo jdoucí pod tuto rovinu, ale do úhlů blízkých k ní, je většinou vyplýtvané, nepřinášející užitek v osvětlování země, ale zato schopné působit spoustu oslnění. Světlo jdoucí vzhůru je ale vyplýtvané dokonale.)

  Plně krytá svítidla jsou účinnější a doopravdy zvyšují bezpečnost, protože velmi málo oslňují. Oslnění značně snižuje využití vysíleného světla, může je i zcela anulovat.

 3. Má svítidla pečlivě umístěna, aby se maximalizoval jejich účinek na cílový pozemek a minimalizoval nežádoucí účinek za hranicemi pozemku.

  Umístění svítidel je velmi důležité. Dokonce i dobře krytá svítidla umístěná na vysokých stožárech na okraji pozemku mohou vrhat mnoho světla na pozemky sousední. Tento ,,světelný přesah'' velice omezuje a porušuje soukromí, a je obtížně napravitelný poté, co je instalace svítidel hotova.

  Svítidla mají být umístěna tak, že cílová oblast je osvětlena dostatečně rovnoměrně. Několik jasných svítidel (nebo takových, které jsou příliš nízko nad zemí) může často vytvořit tak světlé skvrny, že méně osvětlená místa mezi nimi se zdají temná. To se může stát bezpečnostním problémem. Když se osvětluje dopravní tabule, svítidla je potřeba umístit nad a před tabuli a osvětlení omezit jen na plochu tabule. Příliš osvětlené tabule se ve skutečnosti čtou obtížněji. I budovy by měly být osvětleny podobně, aby nabídly přitažlivé, bezpečné prostředí nepůsobící křiklavě.

 4. Používá svítidla s vysoce účinnými zdroji, přičemž se ohlíží na barvu a kvalitu světla jako na podstatná hlediska návrhu.

  Zdroje s vysokou účinností používané pro osvětlování nejen, že šetří energii --- což je dobré pro čistší prostředí --- ale i snižují náklady na údržbu. Většina zdrojů s vysokou účinností má dlouhou životnost, a nejsou potřeba časté drahé výměny. Vysoce účinná svítidla obyčejně stojí více, ale návratnost je velmi rychlá, a taková svítidla vám ušetří brzy spoustu peněz.

  Na druhé misce vah oproti vysoké účinnosti je ale kvalita vydávaného světla. V některých aplikacích může být žluté světlo vydávané nízkotlakými (LPS, low-pressure sodium) nebo vysokotlakými (HPS) sodíkovými výbojkami méně žádoucí než méně účinné, ale mnohem bělejší světlo zářivek, halogenidových výbojek nebo dokonce žárovek. V jiných aplikacích barva není důležitá a sodíkové lampy poskytují výbornou službu za velmi nízkou cenu. Dobře krytá světla mohou být obvykle nižšího příkonu, a šetřit tak ještě více energie a peněz. Ve skutečnosti osvětlují dané území lépe než nezakrytá světla většího výkonu, protože využívají všechno světlo, místo aby část nebo většinu vyplýtvaly.


Proč jsou tyto vlastnosti tak důležité? Jak se promítnou do návrhu?

Dobré osvětlování znamená, že šetříme energii a peníze, a že se vyhýbáme hádkám. Kvalitní osvětlovací práce ,,dělá dobré sousedy''. A máme bezpečnější a zajištěnější noční prostředí.

Vždycky si uvědomme, že osvětlování má lidem prospívat. Dobře směrovaná, hospodárná a účinná svítidla doma nebo v práci zdůrazní krásu a přitom poskytnou viditelnost, bezpečí a ochranu. Špatně instalované jasné světlo obtěžuje a dává velmi ubohý pohled.

Příklady běžných svítidel (10 kB)

Další příklady běžných svítidel (12 kB)

Úpravy běžných svítidel (23 kB)


Pár myšlenek o cenách: peníze hovoří!

Existuje plno levných svítidel, které se dostanou v obchodních domech a v prodejnách ,,elektro''. Jde o dobré nabídky?

Některá cenová srovnání

Grafy cenových srovnání (7 kB)


Několik základních úvah


Výrobci a dodavatelé

Výběr výrobců a dodavatelů dobrého osvětlovacího zařízení