Přehled nejbližších zatmění Slunce a Měsíce nad územím České republiky

Úvodem ...

Vítejte na stránkách připravujících přehled zatmění Slunce i Měsíce, která jsou něčím zajímavá, či jsou alespoň z části pozorovatelná z území naší republiky. Všechny časové i procentuální údaje jsou vzaty na Prahu (na 50,08° s.š. a 14,25° v.d.). Veškeré informace jsou čerpány z patrně nejprestižnější internetové stránky o zatměních a úkazech podobných, kterou spravuje tým pod vedením Freda Espenaka (NASA). Dále pak z interaktivního webu Eclipse online poskytujícího kvalitní průběhové mapky měsíčních a slunečních zatmění včetně mnohých animací (pod správou HMNAO - HM Nautical Almanac Office a US Naval Observatory).

Pakliže by vás zatmění zaujala a chtěli byste se přímo zúčastnit nějaké expedice, nabízíme přehled nejbližších plánovaných cest především za úplným či prstencovým zatměním Slunce. Pokud sami plánujete nějakou expedici a chtěli byste o tom dát navědomí veřejnosti, napište nám a my vaši expedici zveřejníme.

Vysvětlivky k mapkám (Freda Espenaka, NASA)

Mapky měsíčních zatmění

Údaje pod nápisem se týkají okamžiku maxima zatmění a jeho geocentrických vlastností. Penumbral a Umbral magnitude vyjadřuje velikost polostínového a úplného zatmění (přepočteno na obsah měsíčního kotouče). Pokud jde jen o polostínové zatmění, údaj Umbral magnitude je záporný. Pod těmito fakty pak nalezneme údaj určující příslušnost zatmění k sérii SAROS a pořadí zatmění v této sérii (jedná se o periodu trvající 6585,32 dne, po které se všechna sluneční a měsíční zatmění náležící do této série opakují). Vpravo a vlevo nad horním obrázkem nalezneme údaje o poloze Slunce (vlevo) a Měsíce (vpravo) na obloze v době maximální fáze zatmění.

Horní obrázek vyobrazuje průběh zatmění a jednotlivé fáze jsou označené údaji (P1, P4 - začátek a konec polostínové fáze; U1, U4 - začátek a konec částečné fáze; U1 a U2 - začátek a konec úplné fáze). S těmito údaji se pak setkáváme pod obrázkem průběhu zatmění vpravo - ke každému údaji je zapsán čas označující okamžik té dané fáze úkazu v UT (Universal Time - v našem středoevropském zimním čase vše probíhá o 1 hodinu později, v letním čase o 2 hodiny později).

Na mapce dole je pak vyobrazena viditelnost zatmění na Zemi. Světlá oblast (All Eclipse Visible) značí ta místa, kde je zatmění pozorovatelné v celém průběhu, tmavá oblast (No Eclipse Visible) naopak ukazuje místa, odkud zatmění nebude pozorovatelné vůbec (protože tam je právě den). Jednotlivé linie pak vymezují oblasti, odkud jsou pozorovatelné jen některé fáze zatmění. Pokud je ve vymezujících časových pásech nápis "Eclipse at MoonRise", znamená to, že pozorovatelé uvidí danou fázi zatmění (a případně fáze následující) při východu Měsíce. V opačném případě je to naopak.

Mapky slunečních zatmění

Údaje pod nápisem jsou stejné jako u zatmění Měsíce, avšak týkají se slunečního zatmění.

Na mapě vidíme zeměkouli natočenou k nám tak, aby místo, kde dojde k nejdelšímu zatmění po delé delce pásu totality (případně annularity - jde-li o prstencové zatmění), bylo přímo uprostřed mapy. Světlá oblast vyznačuje denní zemskou polokouli, tmavá tu noční. Pás totality/annularity je vyobrazen tmavě modrou barvou, bod oblasti nejdelšího zatmění je vyznačen červenou hvězdičkou (Greatest Eclipse). Světlemodré linie vyznačují procentuální velikost částečného zatmění (logicky vzato každá další linie dál od pásu dělá částečné zatmění o 20% menší). Zelené linie představují časová pásma zatmění (měsíční stín se pohybuje ze západu na východ, takže první kontakt se Zemí je zpravidla vlevo, poslední vpravo).

Časové údaje pod mapou vlevo a vpravo určují začátek a konec pohybu měsíčního stínu po zeměkouli (opět v UT) a posledním důležitým souborem údajů jsou první řádky pod mapou dole - data popisující zatmění na tom místě, kde trvá nejdéle (polohu v souřednicích, polohu Slunce na obloze - tj. výšku a azimut, maximální šířku pásu totality - Path Width a největší délku zatmění v minutách - Duration).

Správa stránek: Expresní astronomické informace.