Montáž EQ6 Pro

Pro testování použito vybavení:

1) Reflektor MAK 150 (f = 1800, 1:12)

2) Web kamera Philips ToUcam PCVC840K (chip: 640x480, 4.6 mm x 3.97 mm, velikost pixelu: 7.2 um x 8.3 um)

V optickém systému odpovídalo 0.8 arcsec/pixel

3) Testování probíhalo na přesně zaměřené montáži a se stejným vybavením jako v případě montáže GS.

První měření probíhalo po dobu 2050s v základním režimu (bez PEC). Délka měření již nebyla limitována dobou, kdy měřená hvězda opustí plošku chipu. Měřenou hvězdu (alpha=13h54m delta =+18o 26') montáž již od prvních okamžiků udržovala velice přesně. Rozhodl jsem se proměřit minimálně tři otáčky šneku. Výsledky jsou uvedeny v grafech níže.  Jedna otáčka šneku vychází přibližně na 8m 10s (490s). Červená čára ukazuje trend v původních datech, tedy jak přesně motor udržoval vedení za hvězdou. Nepřesnost tohoto druhu je menší než 1" za 10min.  Periodická chyba montáže (PE) byla určena z vyhlazené křivky (obr. č. 1, zelená barva) a při odstranění tohoto trendu. V tomto případě vychází přibližně +/- 25".

Test č. 1:

Obr. 2. Na tomto obrázku jsou vykresleny pouze originální data (bez vyhlazení) s odstraněným trendem (vlivem systematického zrychlování montáže 1"/10min). Pokud určujeme PE z nevyhlazené křivky, dostáváme mírně vyšší hodnoty (+/- 27").

Obr. 3. Další obrázek ilustruje, jak přesně byla montáž ustavena k severnímu světovému pólu. Je zde vynesen drift v kolmém směru, tedy pohyb hvězdy v deklinaci. Ustavení montáže jsem prováděl pouze pomocí obrazců souhvězdí v zaměřovači a Polárky, ale i přes to, se mi podařilo montáž ustavit velmi přesně. Během více než půl hodinového intervalu měření se hvězda rovnoměrně vzdalovala od středu záměrného kříže a urazila vzdálenost asi 1'. Zelená křivka jsou vyhlazená data a popisuje úroveň přesnosti měření (vliv atmosféry, chvění montáže, apod.). Z tohoto grafu nelze usuzovat na žádné parametry PE.

Test č. 2:

Tento test byl prováděn ve stejné konfiguraci jako test č. 1. Také hvězda byla stejná jako při testu č. 1. Byla však využita funkce naučení průběhu PE (ručním vedením hvězdy na střed záměrného kříže) a její následné uplatnění na chod montáže.  

Hvězda i další podmínky byly stejné jako při testu č. 1. Doba registrace byla 1820s, tedy téměř stejně dlouho jako v prvním případě. Ukázala se zajímavá věc, že naučený průběh PE se uplatní jakoby jen na první otočku šneku, kdy se přesnost montáže zlepší (PE se pohybovala kolem +/- 15"), ale s postupem doby se vedení za hvězdou zhoršovalo. Zhoršování se projevilo v chodu montáže, který se jakoby začal zpomalovat a to průměrně 2"/min. Z hlediska PE vychází že při zapnuté funkci korekce PE byla po celou dobu měření lepší než během prvního testu. Průměrná hodnota PE v této konfiguraci vyšla +/- 18" (viz. zelená křivka).

Poslední graf je docela záhada. Zobrazuje drift v deklinační ose během testu montáže s pohonem uplatňujícím vliv PEC. Prvních přibližně 800s vidíme rovnoměrný pohyb hvězdy vlivem nepřesného ustavení montáže, což je v souladu s výsledy během prvního testu. Mezi 800s a 950s měření má křivka výrazný propad, ale dále pak zase nastupuje očekávaný drift v deklinaci. Tento efekt je možné vysvětlit buď tím, že se na určitou dobu sám zapnul posuv v deklinaci (což je nepravděpodobné) a nebo se nevyvážený dalekohled s kamerou natočil do takové polohy, kdy se projevila vůle na deklinační ose a soustava se o tuto vůli "překlopila". Charakter křivky pravděpodobně nemá žádnou souvislost s PEC.

Test č. 3.

Při tomto testu jsem s touto montáží fotografoval dvě hvězdná pole objektivem s ohniskovou vzdáleností 500mm bez pointace. Délky expozice byly 120s. Prvním objektem byla kometa Barnard (alpha = 16h 51.94m, delta = +41o 31.1'). Bylo pořízeno 8 expozic a následující snímky ukazují pouze výřez původního obrazu 1:1 v okolí středu pole.

Druhým objektem byla kulová hvězdokupa M13. Opět pouze výřez v okolí středu pole (1:1)

Finální snímky (součtové) si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Závěr:

Testování ukázalo, že periodická chyba chyba montáže je přibližně třetinová v porovnání s dříve testovanou montáží GS. Typická hodnota PE se pohybuje kolem 25". Montáž velmi přesně vede za hvězdou. Lze ji použít na dlouhodobé expozice s objektivy do f=500mm bez pointace. Nepřesné vedení je patrné až na velmi zvětšených stopách hvězd. Pokud neděláme výřezy a pohybujeme se v oblasti běžných lineárních zvětšení fotografií z negativů, budou stopy hvězd při použití objektivu s ohniskovou vzdáleností do 500mm vždy bodové.

D. Hanžl, 12.8. 2006