Odkazy na další zajímavé WWW stránky

Hlavní informační zdroje

Hostované web stránky na astro.sci.muni.cz

Astronomická pozorování

Pozorování komet zaslaná do EAI