SUPERNOVA 1999em V GALAXII NGC 1637W. D. Li, University of California, Berkeley, oznamuje za tým Lick Observatory Supernova Search, objev nové supernovy (hv. vel. kolem 13.5 mag). Supernova byla objevena 29.44 UT října na CCD snímku (bez filtru) exponovaném pomocí 0.8-m Katzman Automatic Imaging Telescope a nachází se na souřadnicích a = 4h41m27s.04, d = -2° 51'45".2 (2000.0), což je 15".2 západně a 25".1 jižně od jádra galaxie NGC 1637. Existence SN 1999em byla potvrzena na Beijing Astronomical Observatory snímken z 29.7 UT října. KAIT snímek stejného pole z 20.45 UT října neukazuje na pozici SN 1999em žádný objekt (limitní hvězná velikost asi 19.0 mag).Fotometrie srovnávacích hvězd v těsném okolí supernovy, kterou prováděl D. Hanžl, Brno podle snímků exponovaných 1.033 UT listopadu pomocí 0.40-m reflektoru HaP MK v Brně je uvedena níže v tabulce. Hodnoty hvězdných velikostí jsou Johnsonově oboru V. Jako srovnávací hvězda byla použita GSC 4739.123 (V=9.88±0.03, B-V=+0.605±0.04 podle Tycho Catalogue).

   GSC   V      GSC
A 4739.344 10.83+/-0.01 (11.2)
B 4739.434 12.47+/-0.03 (13.2)
C 4739.125 13.07+/-0.03 (13.8)
D 4739.106 12.89+/-0.03 (13.3)
E 4739.155 13.81+/-0.03 (14.4)
F 4739.459 13.59+/-0.05 (14.2)      
G 4739.598 13.96+/-0.05 (14.4)
H 4739.215 14.68+/-0.04 (15.2)
I 4739.424 14.3 -    (14.7)
J 4739.12 14.45 -   (14.7)