NOVA SCUTI 2000


Katsumi Haseda, Aichi, Japonsko, oznamuje objev novy (hv. vel. 10.6 mag),
která se zachytila na Kodak T-Max filmech exponovaných 5.810 UT března
pomocí 0.10-m f/4 twin patrolových kamer. Hasedova expozice z 13.82 UT
března dává hvězdnou velikost novy 11.6 mag a na předchozí expozici z
6.844 UT února má nova jasnost 12.0 mag. 
CCD snímky novy (bez filtru) pořídili také 14.85 UT března M. Uemura a T.
Kato, Kyoto University. Podle nich vychází hvězdná velikost N Sct 2000
11.2 mag a pozice (měřil H. Yamaoka, Kyushu University): a = 18h34m03s.16,
d = -14°45'11".5 (2000.0). 
Yamaoka dále oznamuje, že 16.81 UT března získal M. Fujii, Kurashiki,
Okayama, pomocí 0.28-m reflektoru spektra, které ukazují silnou emisní
čáru H-a (FWHM = 940 km/s, prudce se svažující směrem k modré), která
naznačuje, že se skutečně jedná o novu. Také emisní čáry H-b a Fe II se
prudce svažují k modré nebo je tam slabá absorpce. Snímek, který pořídili
J. Quinn a P. Garnavich na 1.8-m Vatican Advanced Technology Telescope,
Mt. Graham 16.5 UT března ukazuje novu jako objekt o R = (11.3±0.1) mag.
Dále poznamenávají, že podle UBVRI snímků se nova zdá být poněkud modrá.
Garnavich dodává, že srovnání s U.K. Schmidt fotografickou deskou typu
IIIa-F (červená) pořízenou 23. dubna 1988 ukazuje v těsné blízkosti pozice
novy náznak shluku velmi slabých hvězd; pokud je mezi nimi i předchůdce
novy, musí být slabší než 18 mag. 
Další hvězdné velikosti (forwardovali je (Haseda a Yamaoka) podle T-Max
400 filmů, pořízených přes 0.10-m twin patrol kamery (fotografoval: K.
Takamizawa, Saku-machi, Nagano): Únor 9.84 UT, 12.2; 11.84, 12.0; 16.83,
11.8; bře. 2.80, 9.9; 8.78, 12.0. Velké množství dalších snímků, které
pořizovali Takamizawa a Haseda v intervalu od 16. srpna 1998 do 10.38 UT
listopadu 1999 neukazuje na pozici N Sct 2000 (limitní hv. vel. 13.0-14.5
mag) žádný objekt.
                  (podle IAUC 7382 z 17. 3. 2000)

--------------------------------------------------------------------
Expresni astronomicke informace   http://astro.sci.muni.cz
--------------------------------------------------------------------