SUPERNOVA 1997A VE VELKÉM MAGELLANOVĚ MRAČNĚ

Třpytivé hvězdy a proudy plynu vytváří úchvatný pohled na samodestrukci masivní hvězdy, kterou astronomové nazývají supernova 1987A a nachází se v sousední galaxii - Velkém Magellanově mračně. Astronomové na jižní polokouli se stali svědky této události 23. února 1987.

Na snímku z Hubbleho kosmického dalekohledu NASA je zachycen zbytek po výbuchu, obklopen vnitřními a vnějšími prstenci materiálu a zahalen difúzními oblaky plynu. Originální tříbarevný snímek byl složen z několika snímků supernovy a jejího nejbližšího okolí jak je zachytila kamera Wide Field and Planetary Camera 2 v září 1994, únoru 1996 a červenci 1997.

Mnoho jasných modrých hvězd sousední supernovy jsou hmotné hvězdy, až šestkrát hmotnější než naše Slunce. Jejich stáří se odhaduje přibližně na 12 milionů let, takže jsou členy stejné generace hvězd jako byla supernova. Přítomnost jasných plynových mračen je další známka mládí této oblasti, která je stále úrodnou oblastí pro nově vznikající hvězdy. Ještě několik let bude rychle se pohybující materiál supernovy hrnout před sebou vnitřní prstenec, ohřívat ho a excitovat jeho plyn. Takže ještě nejméně po desetiletí se můžeme těšit na úchvatnou kosmickou podívanou.
Kredit: Hubble Heritage Team AURA STScI NASA)

(podle STScI- PRC99-04 z přeložil DH)