KOSMICKÁ SONDA GENESIS

Další kosmickou sondou, která je určena pro průzkum Slunce je sonda Genesis. V přesnějším přiblížení je určena pro průzkum produktů činnosti Slunce a to je sluneční vítr. Projekt Genesis bude ve finále stát 216 milionů dolarů. Bude to po sondě SOHO, satelitu TRACE, sondě Ulysses další sonda, která se bude věnovat činnosti Slunce. Po vypuštění v lednu 2001 bude sonda směřovat do vzdálenosti kolem 1.5 milionu kilometrů od Slunce, tedy do velké blízkosti Slunce, která činí pouze 1 procento vzdálenosti Země-Slunce. Po dvou létech "opalování" u Slunce by se měla sonda navrátit k Zemi v roce 2003. Pouzdro se vzorky slunečního větru by mělo být zachráněno vrtulníkem nad pouští státu Utah.

Průzkumem slunečního větru se má pomoci slunečním fyzikům, kteří zkoumají nejen stavbu našeho Slunce, ale i jeho historický vývoj od doby před 4.6 miliardami let, kdy vznikla naše sluneční soustava. Důležitou funkci pro modelování Slunce bude mít chemické složení slunečního větru, které získáme rozborem odebraných vzorků.

(podle zprávy CNN z 20.7.1999 připravil PH)