KRÁSNÝ POHLED OKEM HST

Krásný pozůstatek po životě hvězdy, IC 4406, nazvaný "Sítnicová mlhovina" byl sledován v nedávné době pomocí dalekohledu HST. Tak jako mnoho jiných tzv. planetárních mlhovin, IC 4406 vykazuje vysoký stupeň souměrnosti; levá a pravá polovina HST snímku jsou téměř zrcadlově stejné.

Kdybychom mohli letět kolem IC 4406 kosmickou lodí, viděli bychom ohromný pracho - plynový útvar vytvořený ejektováním materiálu do okolí hvězdy v předsmrtném stavu.

Ze Země vidíme objekt ze strany. Tento pohled ze strany nám dovoluje podívat se na spletitou strukturu prachu v mlhovině. V jiných planetárních mlhovinách, jako např. Prstencová mlhovina (NGC 6720), vidíme útvar jakoby shora.

Intenzivní radiace v objektu přichází ze zbytku, který zbyl v předsmrtném stavu hvězdy. Plyn je ionizován od centrální hvězdy, a tudíž září.

Na daném snímku je záření atomů kyslíku prezentováno modrou barvou; Vodík je prezentován zelenou barvou a dusík červenou. Paleta barev na konečném snímku ukazuje rozdílné rozdělení výše uvedených plynů v mlhovině.

Na snímku HST není vidět velká oblast neutrálního plynu, která nezáří ve viditelné oblasti, ale je vidět pomocí radioteleskopu. Jeden ze zajímavých rysů IC 4406 je nepravidelná mříž tmavých pruhů, které jdou napříč centrem mlhoviny.

Tyto pruhy mají šířku asi 160 AU (1 AU je vzdálenost Země-Slunce). Jsou lokalizovány na hranici mezi horkým a žhavým plynem, který produkuje záření ve viditelném světle a neutrálním plynem, který je pozorovatelný radioteleskopem. Vidíme pruhy v obrysech, protože mají hustotu prachu a plynu, která je tisíckrát vyšší než zbývající část mlhoviny. Původ těchto hustých pruhů je zatím neznámý.  Je možné, že rozpínáním mlhoviny tato struktura zmizí.

Snímek vznikl složením dat, které byly pořízeny HST kamerou WFPC2 v červnu 2001. Bob O'Dell (Vanderbilt University) a spolupracovníci z Hubble HeritageTeam (STScI) v lednu 2002 tento snímek sestavili. Filtry, které byly použity zvýrazňují kyslík, vodík a dusík, plyny, které září v daném objektu.

(podle STScI-PRC02-14 z 13.6.2002 připravil PH)