PLYNNÉ FÁBORY SE TŘEPETAJÍ V HVĚZDNÉM VÁNKU

Podobně jako vlas v Botticelliho proslulé podobizně narození  Venuše, lehce žhavé vlákno je proudem složeným  z horkých hvězd. Tento obraz mlhoviny, známý jako N44C pochází z archívu NASA HST. Tento snímek byl pořízen kamerou WFPC2 v roce 1996 a byl prezentován v rámci projektu Hubble Heritage Project.

N44C je označení pro oblast žhavého vodíku v okolí asociace mladých hvězd ve Velkém Magellanově oblaku, sousední galaxií k Mléčné dráze, kterou můžeme pozorovat na jižní polokouli.

N44C je poměrně nezvyklý útvar, protože hvězdy odpovědné za osvětlenou mlhovinu jsou mimořádně horké. Většina hmotných hvězd v rozmezí 10-50 hmot slunečních má vyšší teplotu než je 30000 až 50000 stupňů Kelvina.

Hvězda ozařující N44C je významně žhavější, s teplotou okolo 135000 stupňů Kelvina. Představy, které by chtěly vysvětlit tuto neobvykle vysokou teplotu zahrnují možnost neutronové hvězdy nebo černé díry, které intenzivně produkují rtg záření. Nahoře vpravo na HST obrázku je síť mlhovinových filamentů, které mohou inspirovat srovnání s Botticellim.

Vlákna obklopují Wolf-Rayetovu hvězdu, jedná se o poměrně zvláštní druh hvězdy, který se dá charakterizovat vysokou povrchovou teplotou a vyjímečně prudkým hvězdným větrem nabitých částic.            Hvězdný vítr se sráží s okolním plynem a dochází k jeho ohřevu. N44C je část většího N44 komplexu, který zahrnuje mladé, horké, hmotné hvězdy, které mohou být zdrojem exploze supernov. Část "superbubliny" je vidět v červené barvě, právě vlevo na okraji HST snímku.

Data byla získána v listopadu 1996 pomocí WFPC2 kamery Donaldem Garnetem (Univerzita Arizona) a uskladněna v Hubble archívu. Snímek složil Hubble Heritage Team (STScI/AURA).

(podle STScI-PRC02-12 z 9.5.2002 připravil PH)