SNÍMEK VZDÁLENÉ GALAXIE

Na horizontu vesmíru, kde lze pozorovat tisíce galaxií, se jeví tato zvláštně vypadající galaxie s dlouhou stuhou hvězd jako běžec, který utíká prostorem.

Tento snímek galaxie UGC 10214 byl pořízen kamerou Advanced Camera for Surveys (ACS), která byla instalována na HST v březnu 2002 v průběhu servisní mise 3B.

Tato spirální galaxie, jež by se vzhledem  dala přirovnat k "pulci", se liší od známých obrázků nádherných galaxií. Její překroucený tvar vznikl pravděpodobně střetem dvou galaxií - velmi modré kompaktní galaxie viditelné v levém horním okraji snímku a tělem masivního "Pulce".

Pulec se nachází ve vzdálenosti asi 420 miliónů světelných let od Země v souhvězdí Draka. Silná gravitace vzájemného působení vytvořila dlouhý ocas z trosek kolize, skládající se z hvězd a plynu, který se táhne do vzdálenosti 280000 světelných let.

Ve spirálních ramenech, stejně jako v dlouhém ocasu hvězd, vidíme četné mladé modré hvězdy a hvězdokupy, které jsou podhoubím galaktické kolize. Každá z těchto hvězdokup představuje formaci sestavenou z miliónů hvězd. Jejich barva je modrá, protože obsahují velmi hmotné hvězdy, které jsou 10krát žhavější a miliónkrát zářivější než naše Slunce.

Hvězdné kupy stářím červenají, protože hmotné hvězdy spotřebují svoje palivo a mění svůj vzhled. Tyto hvězdokupy se stanou starými kupovitými hvězdokupami, podobnými těm, které se nachází v halech galaxií včetně Mléčné dráhy. Galaktický "masakr" vypadá jako bystřina hvězd proti horizontu 6000 galaxií. Tyto galaxie představují asi dvojnásobek počtu objektů, než které se zachytily na legendárních snímcích Hubble Deep Field, které  pořídila kamera WFPC2 v roce1995.

ACS snímek byl nicméně pořízen dvanáctinou času, kterou byl pořízen originální snímek Hubble Deep Field.

Modré světlo na ACS snímku realizuje slabé objekty, které byly vidět na "hlubokém snímku". Galaxie na ACS snímku jsou jako ty v hlubokém poli, ale časově natažené do ještě většího počátku vesmíru.

Tyto myriády tvarů představují fosilní vzorky vesmíru v období před 13 miliardami let. ACS snímek je tak ostrý, že astronomové mohou identifikovat vzdálené srážky galaxií. ACS kamera prováděla pozorování 1. a 9. dubna 2002.

Výsledný snímek je rekonstrukcí samostatných snímků v blízké infračervené oblasti, oranžové oblastí a modré oblasti.

(podle STScI-PRC02-11a z 30.4.2002 připravil PH)