ČERNÁ DÍRA A JEJÍ SOUPUTNÍK - HVĚZDA GRO J1655-40

GRO J1655-40 je druhý "mikrokvasar" objevený v naší galaxii. Mikrokvasary, skládající se ze stejné hmoty jako hvězdy, jsou zmenšenou verzí mnohem mohutnějších černých děr, nazývaných kvasary, které jsou v jádrech velmi aktivních galaxií.

Astronomové vědí o existenci hvězdných černých děr od počátku sedmdesátých let 20. století. Jejich hmotnost může dosahovat od 3,5 do přibližně 15-ti násobku hmotnosti Slunce.

Za pomocí dat z Hubbleova teleskopu, mohli astronomové popsat systém černých děr. Hvězda - souputník - zřejmě přežila explozi supernovy, která vytvořila černou díru. Je stárnoucí hvězdou, která dokončí oběžnou dráhu okolo černé díry za 2,6 dne a je jí pomalu pohlcována. Modré plameny proudí pryč od černé díry rychlostí 90% rychlosti světla.

(podle STScI-PRC02-30 přeložil F. Vašíček)