PLANETÁRNÍ MLHOVINA MALÝ DUCH

Hubbleův vesmírný teleskop nedávno získal snímky planetární mlhoviny NGC 6369. Tento objekt je znám pod názvem "Mlhovina - Malý duch", protože vypadá jako malý oblak obklopující nejasnou zanikající centrální hvězdu. NGC 6369 leží v souhvězdí Hadonoše, ve vzdálenosti 2000-5000 světelných roků od Země.

Když hvězda, s hmotností podobnou našemu Slunci, se blíží ke konci své existence, rozpíná se a stává se červeným obrem. Tato fáze končí, když hvězda uvolní povrchové vrstvy do vesmíru, a ty pak vytvářejí slabě žhnoucí mlhovinu. Astronomové nazývají takový úkaz planetární mlhovinou, protože její kulatý tvar se podobá planetě pozorované malým dalekohledem.

Fotografie NGC 6369, zachycená aparátem WFPC2 z Hubblova teleskopu v únoru roku 2002, odhaluje pozoruhodné detaily uvolňovacího děje, který není viditelný z  dalekohledů na Zemi, kvůli neostrosti způsobené zemskou atmosférou.

Zbytek hvězdného jádra vysílá UV záření do okolního plynu. Nápadný modro-zelený prstenec, o průměru jednoho světelného roku, označuje místo, kde UV záření odstraňuje atomy v plynu. Tento proces se označuje jako ionizace. V červeném plynu ve větších vzdálenostech od hvězdy, kde je UV záření méně silné, není ionizace tak rozvinuta. Mimo hlavní tělo mlhoviny je možné vidět i slabší chomáče plynu, které hvězda ztratila hned zpočátku vylučovacího procesu.

Zbarvení snímku bylo vytvořeno sloučením fotografií z WFPC2 pořízených pomocí filtrů, které oddělují světlo vycházející z tří odlišných chemických prvků s různými stupni ionizace. Modro-zelený prstenec vydává světlo ionizovaných atomů kyslíku, které ztratily dva elektrony (modré) a z atomů vodíku, které ztratili jediný elektron (zelené). Červená značí vyzařování atomů dusíku, které ztratily pouze jeden elektron.

Naše Slunce může uvolnit podobnou mlhovinu, ale ne v nejbližších pěti biliónech letech. Plyn se bude rozšiřovat od hvězdy rychlostí asi 15 mil za sekundu a mizet v mezihvězdném prostoru sto tisíc let.  Poté se bude zbývající hvězdné žhavé uhlí ve středu pozvolna ochlazovat po bilióny let, stane se maličkým bílým trpaslíkem a nakonec zhasne.

(podle prc02-25 z 7. 11. 2002 přeložil F. Vašíček)