NÁHODNÁ DVOJICE ODDĚLENÁ V ČASU I PROSTORU

Zdání může klamat. V tomto ohledu může být příkladem nebeské duo, spirálová galaxie NGC 4319 (v centru snímku) a kvasar označený Markarian 205 (vpravo nahoře).

Ve skutečnosti oba objekty nesídlí dokonce ani ve stejné oblasti. Tyto objekty existují odděleně v prostoru i v čase. NGC 4319 je 80 miliónů světelných let vzdálena od Země.

Markarian 205 (Mrk205) je více než 14 krát dál od Země, což je asi ve vzdálenosti 1 miliardy světelných let od Země. 

Podle tohoto srovnání je zřejmé, že tyto dva objekty spolu vzájemně nesouvisí. Astronomové použili dvou metod k zjištění vzdálenosti těchto objektů.        První měření souviselo se zářením těchto objektů v souvislosti s expanzí vesmíru.

Další měření ukázalo jak mnoho ultrafialového záření z Mrk 205 bylo utlumeno skrze mezihvězdný plyn NGC 4319.

HST snímek ukazuje vnitřní oblast NGC 4319. Vedle galaktických vnitřních spirálních ramen, je krajní rameno nejasně vidět dole vlevo. Nezvyklá tmavá oblast a deformované prachové uličky ve vnitřní galaktické oblasti jsou evidentním důkazem interakce NGC 4291 s jinou galaxií, která není na snímku.

Ve vzdálenosti 1 miliardy světelných let se nachází Mrk 205, což je relativně blízký kvasar. Mnoho kvasarů je v daleko větší vzdálenosti.

Kvasary jsou známy tím, že se jedná o záhadné bodům podobné objekty, o kterých se dnes již ví, že se jedná o velmi vzdálené galaxie s neobyčejně jasným jádrem. Tato velmi jasná jádra jsou zřejmě palivem pro hmotné černé díry.

Pomocí HST je možné vidět kvasar s halem velmi slabého hvězdného svitu, což je jasně vidět kolem Mrk 205. Mrk 205 má společníka, kompaktní galaxii. Tyto objekty pravděpodobně na sebe vzájemně působí. Kompaktní galaxie může být odpovědna za strukturu v Mrk 205halu.

HST snímek ukazuje, že vzájemné působení galaxií a narušení těchto galaxií je bohatým zdrojem informací o struktuře a vývoji galaxie. Kredit: NASA a Hubble Heritage Team (STScI/AURA).

(podle STScI-PRC02-23 připravil PH)