HUBBLE SLEDUJE GALAKTICKÝ TANEC

Kosmický  Hubble Space Telescope se stal svědkem kosmického tance skupiny galaxií (obrázek vpravo). Ve skutečností  jde o jejich destrukci trvající miliardy let. Galaxie, které drží pohromadě gravitačními silami, vidíme ve stavu, kdy se od nich odtrhávají hvězdy a deformují se jejich tvary. Gravitační síly mohou spojit všechny galaxie do jedné velké. Tato kupa galaxií se nazývá Seyfertův sextet, z čehož vyplývá, že v kosmické kolizi je šest galaxií.

Na této kosmické pohlednici do skupiny patří pouze čtyři galaxie. Malá spirální galaxie uprostřed snímku, charakteristická svými plynovými rameny a hvězdami je galaxie v pozadí. Nachází se ve vzdálenosti pětkrát větší než zbývající čtyři. To, že nám připadá jako člen skupiny galaxií je pouze náhoda, protože leží ve stejném směru. Šestý člen sextetu není kompletní galaxie, je to jen „slapový ohon“ hvězd (vpravo dole) utržený od jedné z galaxií.

(podle STScI 2002-22 z 12. 12. 2002 přeložil DH)