KOLO V KOLE

Blízký prsten horkých, modrých hvězd kolem žlutého jádra zvláštní galaxie se nazývá Hoag's objekt.

Tento snímek z NASA HST teleskopu zachycuje pohled na galaktický prsten hvězd a odhaluje takové podrobnosti, které neodhalil žádný předchozí snímek. Tento snímek pomůže astronomům rozplést klubka problémů kolem tohoto objektu.

Celá galaxie má šířku asi 120000 světelných let a je tedy větší než naše Mléčná dráha. Modrý prsten s dominujícími kupami mladých hmotných hvězd kontrastuje s žlutým jádrem mnohem starších hvězd.

Zdá se, že se zde oddělují dvě hvězdné populace. Při podrobném studiu snímku se ukazuje, že Hoag's objekt je pravděpodobně prstencovým pozadím galaxie. Profilový prsten galaxií může být vytvořen několika cestami.

Jeden možný scénář je ten, že prstenec se vytvoří při kolizi s jinou galaxií. Někdy projde druhá galaxie první galaxií velmi rychle a zanechá po sobě vytvořený prstenec. Ale u objektu Hoag's nejsou žádné známky toho, že se jednalo o setkání s druhou galaxií.

Někteří astronomové se domnívají, že tento objekt vznikl před 2 až 3 miliardami let. Tuto zvláštní galaxii objevil v roce 1950 astronom Art Hoag. Hoagova prvotní myšlenka byla asi taková, že se jedná o podobnost s planetární mlhovinou a centrální oblast je hvězdou podobnou našemu Slunci.

Bohužel v té době ještě neměl takové rozlišení, aby uviděl, že se jedná o galaktický objekt a ne planetární mlhovinu.

Později ovšem přišla myšlenka srážky galaxie s jiným objektem. Pozorování kolem roku 1970 nahrávalo spíše úvaze, že se jedná o objekt galaktického vzhledu.Tato galaxie se nachází 600 miliónů světelných let od nás v souhvězdí Hada. WFPC2 kamera pořídila tento obrázek 9. června 2001.

(podle STScI-PRC02-21 připravil PH)