OTŘES BLÍZKO MLADÉ HVĚZDY

NASA HST teleskop neustále odhaluje různé spletité události odehrávající se v sousedství, například ve Velké mlhovině v Orionu. V této oblasti se formují hvězdy i v současné době. Jeden takový zajímavý úkaz byl pozorován kolem velmi mladé hvězdy LL Ori týmem, který pracuje s HST.

Tento úkaz ve tvaru půlměsíce by mohl být přirovnán k vlně, která se vytvoří lodí jedoucí po vodě. Ve vesmíru se srážejí dva proudy plynu.

LL Ori emituje prudký sluneční vítr - proud nabitých částic, které se rychle pohybují od hvězdy. Naše Slunce vytváří méně energetický sluneční vítr, který je odpovědný za vytvoření polární záře na Zemi. Materiál v rychlém větru z LL Ori koliduje s pomalu se pohybujícím plynem, který se "odpařuje" z centra mlhoviny v Orionu, lokalizováné vpravo dole na snímku týmu HST.

Oblast, kde dva větry kolidují, je ve tvaru půlměsíce a je vidět na tomto snímku. Narozdíl od vodní vlny vytvořené lodí, tento mezihvězdný srážkový útvar má trojrozměrnou strukturu. Vláknitá emise má velmi rozdílné rozhraní na čelní straně od LL Ori, ale je difúzní v nejtěsnější oblasti kolem hvězdy, což je příznačné pro mnoho srážek. Slabší otřes může být vidět kolem hvězdy v blízkosti pravého horního rohu snímku.

Astronomové identifikovali četné otřesové fronty v tomto komplexu, kde se formují hvězdy a tato data používají k pochopení mnoha jevů a úkazů, které jsou spojovány se vznikem hvězd. Tento snímek byl pořízen v únoru 1995 jako část mozaiky mlhoviny v Orionu, kterou pořídil HST. Tato mlhovina je vzdálena asi 1500 světelných let od Země. Filtry používané u tohoto snímku představují emisi kyslíku, dusíku a vodíku.

(podle STScI-PRC02-05 z 6.3.2002 připravil PH)