HUBBLE ODHALUJE „ZPĚTNOU ROTACI“ SPIRÁLNÍ GALAXIE

K překvapení a  navzdory původnímu očekávání astronomů se zdá, že galaxie nazývaná NGC 4622 rotuje opačným směrem než by se dalo očekávat. Snímky z Hubbleova NASA vesmírného teleskopu pomohly astronomům určit, že se galaxie  otáčí ve směru hodinových ručiček, a to díky pozorování strany galaxie bližší k Zemi. Odkazuje na to foto této výstřední galaxie z Hubbleova teleskopu. Obrazy ukazují NGC 4622 a pár jejích vnějších ramen s novými hvězdami.

Astronomové se dohadují o rotaci ve směru hodinových ručiček, protože směr jejích vnějších spirálních ramen je takový. Většina spirálních galaxií má ramena z plynu a hvězd, která zanechávají stopu za jejich rotací. Ale tato galaxie má dvě vnější ramena, jež ji vedou do směru hodinových ručiček. K doplnění celého hlavolamu, NGC 4622 má kromě toho ještě vnitřní rameno ovinuté kolem galaxie opačným směrem než rotuje. Očekávání týmu astronomů, založené na simulaci galaxie, proto bylo, že se bude točit proti směru hodinových ručiček.

NGC 4622 je vzácný příklad spirální galaxie s rameny vedoucími opačným směrem. Co způsobilo, že se tato galaxie chová tak rozdílně od ostatních? Astronomové se domnívají, že se NGC 4622  vzájemně ovlivňuje s jinou galaxií. Její 2 vnější ramena jsou křivá, protože je něco narušilo. Nový Hubbleův snímek nabízí vysvětlení, že NGC 4622 pohltila malou galaxii. Jádro galaxie poskytuje nový důkaz pro sloučení mezi NGC 4622 a menší galaxií. Tato informace by mohla být klíčem k porozumění pro její neobvykle vedoucí ramena.

Galaxie, jež jsou složeny z hvězd, plynu a prachu rotují velmi pomalu. Naše Slunce, jedno z mnoha hvězd v Mléčné dráze dokončuje oběh kolem. Mléčné dráhy každých 250 miliónů let.

NGC 4622 se nachází 111 miliónů světelných let daleko v souhvězdí Centaurus. Snímky byly pořízeny v květnu 2001 s Hubbleovou širokoúhlou planetární kamerou 2.

Vědecký tým, složený z Ron Buta a Gene Byrda z Alabamské univerzity v Tuscaloose a Tarshe Freemana z Bevill State Community College v Alabamě, pozorovali NGC 4622 v ulrafialovém, infračerveném, modrém a zeleném filtru. Jejich složený snímek a vědecké objevy byly prezentovány na setkání Americké astronomické společnosti v lednu 2002.

(podle prc02-03 z 7. 2. 2002 přeložila GO)