HST POSLAL POZDRAV ROČNÍCH OBDOBÍ Z KOSMU NA ZEMI

Pokud se díváme na snímek z HST jeví se nám jako sváteční barevné přání,neboť tak se jeví mlhovina daleko od Země, která svoji zelenou a červenou barvou připomíná tradiční přírodní barvy ročních období.

Tyto barvy jsou světelnou produkcí emitovanou kyslíkem a vodíkem a pomáhají astronomům odhalovat procesy, při kterých se formují hvězdy v mlhovině označené NGC2080. NGC 2080 (mlhovina ve tvaru hlavy ducha) je jednou z oblastí, kde se formují hvězdy ležící na jih od mlhoviny 30 Doradus ve Velkém Magellanově oblaku.

Tyto oblasti jsou studovány detailně pomocí HST a jsou identifikovány, jako místa, kde se vytváří hvězdy. 30 Doradus je největší komplex vytvářející hvězdy v celé místní skupině galaxií. Světlo z mlhoviny přicházející na tomto obrázku je emitováno dvěma prvky vodíkem a kyslíkem.

Červené a modré světlo v této oblasti jsou z vodíkového plynu zahřívaného sousedními hvězdami. Zelená barva vlevo přichází od žhavého kyslíku. Energie k ozařování zeleným světlem je dodávána mohutným hvězdným větrem (proudem rychlých částic) pocházejícím z hmotné hvězdy, která je mimo snímek.

Bílá oblast v centru je kombinací všech tří emisí a indikuje jádro horké hmotné hvězdy v této oblasti formování hvězd. Intenzivní emise z těchto hvězd vytvořila profilovanou dutinu v okolním plynu.V bílém regionu jsou dvě jasné oblasti ("oči ducha") - označení těchto oblastí je A1 (vlevo) a A2 (vpravo) - jedná se o velmi horké "kapky" vodíku a kyslíku.

Bublina v A1 je produkována horkou intenzivní radiací a mohutným hvězdným větrem z jedné hmotné hvězdy. A2 je složitější komplex prezentovaný velkým množstvím prachu, v kterém je skryto několik hmotných hvězd. Hmotné hvězdy v A1 a A2 se musely vytvořit v posledních 10000 létech.

Výzkumný tým získal na základě snímku z HST snímky z velkým rozlišením, které umožní studovat detailní strukturu těchto zajímavých oblastí. Snímek s krásnou barevnou paletou byl vytvořen složením tří snímku skrze úzkopásmový filtr, které byly získány 28. března 2000 pomocí kamery WFPC2. Červená barva (ionizovaný vodík, H-a, 1040 sekund), zelená barva (ionizovaný kyslík,1200 sekund) a modrá (ionizovaný vodík, H-b, 1040 sekund).

Snímek má rozměry 67x67 obloukových sekund, což odpovídá rozměru 55x55 světelných let ve vzdálenosti Velkého Magellanova oblaku (168000 světelných let).

Kredit: NASA, ESA & Mohammad Heydari - Malayeri (Observatoire de Paris,francie).

(podle STScI-PRC01-34 z 19.12.2001 připravil PH)