HST SNÍMEK POZORUHODNÉ DVOJITÉ HVĚZDOKUPY

 


Dvojitá hvězdokupa NGC 1850, nacházející se v jedné z nejbližších galaxií, ve Velkém Magellanově oblaku je velmi poutavým objektem. Jedná se o mladou kulovou hvězdokupu - typu, který není z naší Mléčné dráhy znám. Nadto NGC 1850 je obklopena difuzním plynem, o němž se astronomové domnívají, že byl vytvořen výbuchem hmotných hvězd. NGC 1850 na snímku z HST vypadá jako neobvyklá dvojitá hvězdokupa, která se nachází ve Velkém Magellanově oblaku, satelitní galaxii naší Mléčné dráhy.

Po komplexu 30 Doradus je NGC 1850 nejjasnější hvězdokupou ve Velkém Magellanově oblaku. Představuje zvláštní třídu objektů - mladou kulovou hvězdokupu, která nemá v naší Mléčné dráze žádný duplikát. Dvě složky hvězdokupy, obě relativně mladé se skládají z hlavní kulové hvězdokupy v centru a řádově mladší menší kupy, která je vidět poněkud dole vpravo a která se skládá z extrémně horkých, modrých hvězd i slabších červených hvězd typu T-Tauri.

Hlavní kupa je asi 50 miliónů let stará.  Menší kupa je stará pouze 4 milióny let. HST studuje NGC 1850 právě proto, že se zde vyskytují hvězdy z obou konců hvězdné škály - nízko hmotné T-Tauri a hvězdy s velkou hmotností typu OB.T-Tauri jsou hvězdy mladé, podobné třídy jako naše Slunce, stále se ještě formují a nezačala u nich ještě plnohodnotná přeměna vodíku na helium, která je u našeho Slunce zdrojem jeho energie. Tyto hvězdy září vlivem získané energie při gravitační kontrakci. Jedná se o slabé hvězdy, které se těžko rozeznávají pozemskými dalekohledy.

Nicméně HST dokáže tyto hvězdy zachytit i v jiných galaxiích než je naše Mléčná dráha. HST také může výhodně studovat velmi hmotné hvězdy. Tyto hvězdy emitují velké množství energie v ultrafialové oblasti, která je pozemskou atmosférou absorbována. Právě proto HST, který obíhá nad atmosférou může detekovat ultrafialové záření těchto hmotných hvězd.

HST snímek je dobrým příkladem vzájemného působení mezi plynem, prachem a hvězdami. Milión let před hmotnými hvězdami v hlavní kupě explodovaly supernovy, které vytvořily nápadně jemnou difuzní strukturu plynu viditelnou na snímku.

Astronomové se také domnívají, že zrození nových hvězd může spustit průchod rázových vln plynem po výbuchu supernovy, které mohou vytvořit v plynu zhuštěniny, z kterých se pak mohou formovat nové hvězdy.

NGC1850 se nachází v souhvězdí Dorado (Mečoun). Snímek byl vytvořen z pěti archivních expozic získaných pomocí kamery WFPC2 mezi 3. dubnem 1994 a 6.březnem 1996.


(podle STScI-PRC01-25 z 10.7.2001 připravil PH)