ZMĚNA ROČNÍCH OBDOBÍ NA SATURNU


 

Planeta Saturn, která se nachází ve vnější oblasti sluneční soustavy, vypadá na snímcích jako obří létající talíř. Je nápadná svým velkolepým prstencem, který můžeme pozorovat během časového rozmezí 29 let z různých úhlů.

HST snímky pořízené v období od roku 1996 až do roku 2000 ukazují Saturnovy prstence zpřístupnělé z polohy hrany vůči nám do polohy zcela otevřené, kdy můžeme vidět přechod podzimu do zimy na severní polokouli. Saturnův rovník je skloněn vůči své rovině oběhu o 27 stupňů, což je velmi podobné Zemi, kde sklon činí 23 stupňů.

Jakmile je jedna polokoule během oběhu  natočena vůči Slunci, druhá polokoule je odvrácena od Slunce. Tato periodická změna způsobuje roční období na Saturnu. Podobně je tomu u naší Země. První snímek v této sekvenci obrázků, vlevo dole, byl pořízen brzo po podzimní rovnodennosti na Saturnově severní polokouli (která je stejná, jako jarní rovnodennost na jižní polokouli).

Poslední snímek vpravo nahoře ukazuje náklon blízko extrému, kdy je zimní slunovrat na severní polokouli (letní slunovrat na jižní polokouli). Astronomové studují nastavení snímků k průzkumu podrobných změn v barvě a jasu prstenců. Doufají, že studium složení prstenců pomůže zjistit jak se vytvořily a také, jak často se mění.

Saturnovy prstence jsou neuvěřitelně slabé s tloušťkou pouze okolo 10 metrů. Prstence jsou tvořeny vodním ledem ve formě bludných balvanů, jejichž velikost je menší než "poleno dřeva" a dochází zde ke srážkám, jak obíhají kolem Saturnu.

Saturnovo gravitační pole "trhá" tato ledová polena, z kterých je možné vytvořit základ pro nový měsíc. Prstence, jak se ukázalo, mají načervenalou barvu, která může být spojována s přítomností organických sloučenin.

(podle prc01-15 z 7.7 2001 připravil PH)