HST NAHLÍŽÍ DO KOLÉBKY HVĚZD


 

HST pořídil čtveřici snímků, která ukazuje prachové disky kolem zárodečných hvězd v mlhovině v Orionu, které září v ultrafialovém oboru z oblasti jasné hvězdy.

V těchto discích jsou zárodky planet. Tento systém vypadá jako "nešťastné" komety s proměnnými ohony plynu, které se vaří v lívancové hmotě. Frisbee-profilové disky, zvané protoplanetární disky jsou širší než naše sluneční soustava a jsou v centrech kokonů plynu.

Tyto zámotky se vytvořily z materiálu uvolněného z povrchu disků. Důkaz přinesly informace z HST získané pomocí WFPC2 kamery, které naznačují, že v disku se již utvářejí větší částečky, z nichž řada je již velikosti sněhových vloček, či štěrku.

Ovšem tyto drobné útvary se ještě nemohou stát zcela zřejmými zárodky planet, neboť zde panuje prudká vychřice vlivem záření horké hvězdy v mlhovině zvané Theta 1 Orionis C.

Na snímku vlevo nahoře je disk zbarven jako zelený ovál blízko centra. Záření z horké hvězdy zahřívá disk, což je důvod k tomu, že se materiál rozptyluje jako pára odpařená z povrchu vařící se vody. Silný hvězdný vítr má rychlost asi 7200 až 14400 kilometrů za hodinu a žene materiál ven z disku. Materiál je rozžhaven, protože dostává velké množství záření z horké hvězdy.

Mlhovina v Orionu je nejbližší "hvězdná továrna" od Země vzdálena asi 1500 světelných let. Snímek byl pořízen HST 26. února 1998 a 11. ledna 1999.


(podle STScI-PRC01-13 z 26.4.2001 připravil PH)