HST POZOROVAL MLHOVINU "KOŇSKÁ HLAVA"


 

Mořský kůň, jakoby vyvěrající z oceánu prachu a plynu, to je temná mlhovina Koňská hlava, která je jednou z nejvíce fotografovaných objektů na obloze. Kosmický dalekohled také získal poměrně detailní záběr tohoto nebeského skvostu, kterým tak odhalil spletitou strukturu tohoto oblaku.

Detailní pohled na "Koňskou hlavu" je opravdu dobrý dárek HST k oslavě jedenáctiletého výročí této kosmické laboratoře. Tento snímek byl získán v rámci projektu Hubble Heritage Project a je odrazem popularity "Koňské hlavy". Při volbě na Internetu, která měla rozhodovat o vybrání objektu pro sledování pomocí HST právě tento objekt byl vybrán, aby ho HST sledoval.

"Koňská hlava" známá také jako objekt Barnard 33 je chladné tmavé mračno plynu a prachu, které vytváří siluetu tvaru koňské hlavy oproti jasné mlhovině IC 434. Jasná oblast je nahoře u levého okraje, kde je mladá hvězda,která je ještě uložena ve svém "novorozeneckém kokónu" plynu a prachu. Ale záření z této horké hvězdy narušuje hvězdný "novorozenecký kokón".

Na horním okraji mlhoviny je také zachyceno záření od hmotné hvězdy, která se nachází vně HST pohledu. Pouze zcela náhodně se mlhovina zhruba podobá koňské hlavě. Její neobvyklý tvar byl poprvé objeven na fotografické desce na konci devatenáctého století. Mlhovina se nachází v souhvězdí Orionu, "Koňská hlava" je blízká příbuzná s proslulými sloupy prachu a plynu, které jsou známy jako Orlí mlhovina. Obě mlhoviny jsou vlastně kokóny mladých hvězd."Koňská hlava" je jižně od jasné hvězdy Zeta Ori, která je lehce viditelná okem a je levou hvězdou z trojice hvězd v Pásu Oriona.

Amatérští astronomové často používají "Koňskou hlavu" jako test svých pozorovacích schopností,neboť se jedná o jeden z nejtíže vizuálně pozorovatelných objektů v amatérských dalekohledech.Velkolepá rozloha "Koňské hlavy" je nejlépe zviditelněna na novém širokoúhlém snímku mlhoviny, který byl uvolněn k stažení National Optical astronomy Observatory. Snímek byl pořízen Travisem Rectorem za pomoci 0.9-m teleskopu na Kitt Peak National Observatory v blízkosti Tucsonu. Objekt "Koňská hlava" se stal vítězným terčem pro HST, o kterém rozhodlo více než 5000 hlasujících na Internetu, kde byla loni vyhlášena soutěž o výběr objektu pro sledování HST.

Převážně se do hlasování zapojili studenti,učitelé a amatérští a profesionální astronomové. Tento snímek k jedenáctiletému výročí složil Hubble Heritage Team z navrstvených dat z HST a také z dat pozemských dalekohledů (omezený malými trojúhelníkovými oblastmi kolem vnějšího okraje snímku). Pozemní základní snímek byl pořízen 0.9-m dalekohledem na Kitt Peaku.


(podle STScI-PRC01-12 z 24.4.2001 připravil PH)