HST ODKRYL "SRDCE" VÍROVÉ GALAXIE

 

Nové snímky NASA HST pomohou výzkumníkům nahlédnout na nevídané podrobnosti spirálovité struktury a prachových mraků sousední galaxie, která je rodištěm hmotných a svítivých hvězd.Vírová galaxie M51 je jednou z vysoce fotogenických galaxií pro amatéry i profesionální astronomy. Dá se lehce pozorovat i fotografovat pomocí menších dalekohledů, tato nebeská nádhera je rozsáhle studována v řadě vlnových délek pomocí pozemských a kosmických dalekohledů.

HST snímek, je složeným snímkem, který zachycuje viditelné světlo právě tak dobře, jako záření emitované žhavým vodíkem, který je spojován se zářením většiny mladých hvězd v spirálních ramenech.M51, známá také jako NGC 5194 je ve střetu se sousedním společníkem galaxií NGC 5195, která je zachycena na okraji tohoto snímku. Gravitační společník doslova "tahá" hvězdné formace v hlavní galaxii, jak je vidět v četných detailech, svítivé kupy mladých hvězd.

Jasné kupy jsou výrazně červené a jejich emise pochází ze žhavého vodíku.Snímek pořízený WFPC2 kamerou umožní výzkumné skupině vedené Nickem Scovillem jasně ohraničit strukturu jak chladných prachových mračen, tak horkého vodíku spojující jednotlivé kupy s mateřskými prachovými mračny. Tým odborníků tvoří: M. Polletta (Geneva), S. Ewald a S. Stolovy (Caltech), R. Thompson aM. Rieke (Arizona).

Složitá struktura v prachových mračnech je poprvé zobrazena na tomto snímku.Podél spirální struktury jsou vidět prachové "ostruhy", které se rozkládají kolmo na hlavní spirálovou strukturu. Pravidelnost a velké množství těchto útvarů dává astronomům vnuknutí, že předchozí modely dvou-ramenných spirálních galaxií budou muset být opraveny. Nové snímky také odhalují prachový disk v jádru, který opatřuje palivo pro černou díru v jádře.

Tým také studoval tuto galaxii v blízké infračervené oblasti pomocí zařízení NICMOS na palubě HST. V této vlnové oblasti jsou prachové mraky transparentní a je možné snadněji zaregistrovat pravdivé rozložení hvězd v daném objektu. Navíc, oblasti formování hvězd, které jsou temné na snímcích ve vizuálním oboru, jsou snadno viditelné v blízké infračervené oblasti.Snímek je složen z archivních dat získaných o M 51 pomocí HST a na tyto data jsou superponována data získaná Travisem Rectorem (NOAO) pomocí 0.9-m dalekohledu National Science Foundation Kitt Peak National Observatory (NOAO/AURA) v Tucsonu.

(podle STScI-PRC01-10 z 5.4.2001 připravil PH)