HST VIDĚL NEJVZDÁLENĚJŠÍ SUPERNOVU

 

Za pomoci HST měli možnost astronomové pozorovat světlo z nejvzdálenější supernovy dosud pozorované, která explodovala před 10 miliardami let. Detekce a analýza této supernovy pojmenované 1997ff dává podkladový materiál ke studiu procesů probíhajících ve vesmíru krátce po Velkém třesku, kdy se vesmír začal rozpínat. Panel snímků pořízených kamerou WFPC2 ukazuje kosmické okolí supernovy, její mateřskou galaxii a samotnou hvězdu před svou smrtí.

Astronomové nalezli tuto supernovu v roce 1997 během druhé přehlídky severní Hubble Deep Field (horní panel), malou oblast oblohy poprvé prozkoumal HST v roce 1995. Snímek zachycuje myriády galaxií, které HST zachytil v časovém období před více než 10 miliardami let. Bílý box zahrnuje oblast, kde pobývá supernova.

Fotografie vlevo dole je blízký záběr této oblasti. Bílá šipka ukazuje domovskou galaxii explodující hvězdy, slabou eliptickou galaxii. Její načervenalá barva je výsledkem svitu miliard starých hvězd, které tam žijí.

Snímek vpravo dole ukazuje samotnou supernovu jako bílý bod v centru. Ačkoli tato hvězdná exploze je nejjasnějším majákem ve vesmíru nemohla být viděna přímo na HST snímku.

Hvězdný výbuch je tak daleko od Země, že jeho světlo je pohřbeno ve svitu vlastní hostující galaxie. K nalezení supernovy astronomové použili srovnání dvou snímků "deep field" pořízených před dvěma léty. Jeden snímek je původní nejstarší Hubble Deep Field a druhý je snímek pořízený v roce 1997.

Použitím speciálního software astronomové změřili světlo přicházející z galaxie na obou snímcích. Na první pohled neznatelné změny počítač identifikoval jako jasnější na snímku z roku 1997. Toto zjasnění je supernova. Červené pozadí je artefaktem procesu osamostatnění supernovy.

(podle STScI-PRC01-09 z 2.4.2001 připravil PH)