ASTRO - ENTOMOLOGIE?


 

Z pozemských dalekohledů se tzv. "mlhovina mravenec" (Menzel3, nebo Mz3) podobá hlavě a trupu zahradního mravence. Snímek z NASA HST ukazuje asi desetkrát větší detaily, odhaluje "mravence" jako pár ohnivého laloku vysunujícího se z umírající hvězdy podobné našemu Slunci. HST snímky přímo dávají do kontrastu staré představy o posledních obdobích v životě hvězd. Pozorováním hvězd podobných Slunci, jak se přibližují smrti, konkrétně snímek Mz3 - spolu s obrázky jiných planetárních mlhovin - ukazuje, že náš osud Slunce bude pravděpodobně zajímavější a složitější, než si astronomové představovali před několika léty. Stav blížící se k explozi, vypuzení plynu z umírající hvězdy v centru Mz3 má zajímavě symetrický model nepodobný chaotickému modelu očekávanému při obyčejném, výbuchu. Vědci používající HST by rádi porozuměli, jak kulovitá hvězda může produkovat tak nekulovitě symetrické výrony plynu.

Jedna z možností je, že centrální hvězda Mz3 má společníka, který kolem ní obíhá a vytváří se zde gravitační slapové síly, které vytváří takový tvar vytékajícího plynu. Pro tento případ by obíhající společník měl být umírající hvězdě tak blízko, že jeho vzdálenost by byla vzdálenost Země od Slunce. Je dokonce možné, že umírající hvězda před svou smrtí strávila svého souputníka.

Druhá možnost je ta, že umírající hvězda má kolem sebe silné magnetické pole, které vytváří proud plynu a nabité částice se pohybují rychlostí asi 1000 kilometrů za sekundu, něco jako sluneční vítr, ale miliónkrát hustší. Tyto husté větry mohou být viditelné ve vizuálním nebo ultrafialovém světle z horké centrální hvězdy nebo může dojít k nadzvukovým srážkám nabitých částic s okolním plynem, což se projeví fluorescencí. Žádná jiná planetární mlhovina pozorovaná HST se nepodobá Mz3 velmi přesně. Snad M2-9, ale průtoková rychlost v Mz3 je asi desetkrát větší, než u M2-9.


(podle STScI-PRC01-05 z 1.2.2001 připravil PH)