HST ULTRAFIALOVÉ POHLEDY NA SOUSEDNÍ GALAXIE POSKYTUJÍ KLÍČ K POČÁTKU VESMÍRU


Astronomové získali tři snímky pomocí HST, které jim pomohou zodpovědět otázku proč vzdálené galaxie mají tak odlišné tvary od typických eliptických nebo spirálních galaxií viditelných v blízkém vesmíru.

Díváme se na vzdálené galaxie vyhlížející nadpřirozeně, ale jsou opravdu nadpřirozené? Nebo jsou vlastně obyčejné galaxie, které jenom tak vypadají, protože astronomové získávají o nich neúplný obraz, který vidí pouze nejjasnější části? Světlo z těchto galaxií k nám přichází z velké vzdálenosti (miliardy světelných let) od Země. Během své cesty světlo je "natahováno" vlivem expanze vesmíru. Následkem toho již není ve viditelné oblasti, ale je posunuto do infračervené, kde příslušné zařízení je méně citlivé. Pouze jediné světlo astronomové mohou ve vizuální oblasti vidět a to je to, které přichází z velmi horkých oblastí, kde jsou mladé hvězdy. Tyto hvězdy emitují většinu svého záření v ultrafialové oblasti. Ale toto světlo je "nataženo" a proto je ze Země vidět ve vizuální oblasti. Studium těchto vzdálených galaxií nám právě dá odpověď na výše uvedené otázky.

Jak vzdálené galaxie opravdu vypadají? Astronomové studují za tímto účelem 37 blízkých galaxií. V ultrafialovém pohledu tyto galaxie mohou astronomové porovnávat tvarově s jejich vzdálenými příbuznými. Tři obrázky pořízené kamerou WFPC2 představují vzorek z tohoto přehledu. Astronomové pozorují galaxie v ultrafialovém a vizuálním oboru, aby mohli studovat všechny hvězdy, ty které vytváří "hvězdné města". Výsledky těchto pozorování podporují myšlenku, že astronomové u vzdálených galaxií vidí pouze "špičku ledovce".

Základem jsou ultrafialové snímky, ne však všechny vzdálené galaxie se musí tvarově lišit. Výsledky těchto studií byly prezentovány na 197 setkání Americké astronomické společnosti v San Diegu. Centrální oblast spirální galaxie je daleko vlevo, NGC 3310 ukazuje mladé a staré hvězdy rovnoměrně rozděleny. Jestliže toto by byl případ většiny galaxií, astronomové by byli schopni rozpoznat tvarově vzdálené galaxie dosti snadno. Ve většině galaxií nicméně jsou hvězdy odděleny podle věku a tudíž klasifikace vzdálených galaxií je daleko těžší. NGC 3310 je vzdálena od Země 46 miliónů světelných let v souhvězdí Velké Medvědice. Snímek byl pořízen z 12. na 13. září 2000.

Střední snímek je příklad malinké, mladé spirální galaxie. ESO 418-008 představuje nesčíslné množství trpasličích galaxií, které mohou astronomové přehlédnout. Tyto galaxie jsou mnohem menší než typická naše Mléčná dráha. V této galaxii je populace hvězd silně oddělena podle věku. Starší hvězdy (červené) sídlí ve středu; mladší (modré) jsou ve spirálních strukturách. ESO 418-008 je 56 miliónů světelných roků vzdálena od Země v jižním souhvězdí Fornax. Snímek byl pořízen 10. října 2000.

Snímek vpravo ukazuje kosmickou kolizi dvou galaxií UGC 06471 a UGC 06472. Tyto srážky galaxií se vyskytly často v raném vesmíru a vytvářely galaxie neobvyklých tvarů. HST pátral po mnoha takových galaxiích. Ultrafialové snímky této galaktické fúze ukazují přítomnost velkého množství prachu, který byl vyroben hmotnými hvězdami před nebo během této dramatické kolize. Tento prach způsobuje červenání světla hvězd, podobně jak je červený západ Slunce v zaprášené atmosféře Země. Studium těchto efektů na blízkých kolizích galaxií může pomoci astronomům vysvětlit tvarové zvláštnosti některých vzdálených galaxií. UGC 06471 a UGC 06472 jsou 145 miliónů světelných roků od Země v souhvězdí Velké Medvědice. Snímek byl pořízen 11. července 2000.


(podle STScI-PRC01-04 z 11.1.2001 připravil PH)