MEZIGALAKTICKÉ "POTRUBÍ" HMOTY MEZI KOLIDUJÍCÍMI GALAXIEMI


Snímek ve vizuálním oboru, pořízený HST, odhaluje mezigalaktické "potrubí" proudícího materiálu mezi dvěma galaxiemi, které do sebe narazily před asi 100 miliónů let. Potrubí (tmavý provaz hmoty) začínající v NGC 1410 (galaxie vlevo) přechází 20000 světelných let mezigalaktického prostoru a omotává se kolem NGC 1409 (galaktický souputník vpravo) jako stuha kolem balíku.

Ačkoli astronomové již získali mnoho omračujících snímků galaxií vzájemně kolidujících, tento snímek představuje nejjasnější pohled jak některé kolidující galaxie na sebe vzájemně působí a jak u nich může docházet k přetoku materiálu. Výsledky získané z HST byly představeny na 197 setkání Americké astronomické společnosti v San Diegu.

Astronomové k získání snímku použili Space Telescope Imaging Spectrograph, který zachytil potrubí, jako důkaz materiálního spojení obou galaxií. Vědci doufají, že "zápas" těchto kompaktních galaxií nějak vytvořil potrubí, ale není jasné proč NGC 1409 začala být gravitační "násoskou" materiálu ze svého společníka. Není také jasné, kde potrubí začíná v NGC 1410. Daleko více do rozpaků astronomy vede ta skutečnost, že NGC 1409 jakoby zdánlivě si není vědoma toho, že hltá ustálený proud materiálu. Proud hmoty do galaxie by měl způsobovat prudký vznik nových hvězd. Ale astronomové toto nepozorují.

Astronomové uvažují o tom, že plyn vtékající do NGC 1409 je příliš horký ke gravitačnímu kolapsu a formování hvězd. Potrubí je pravděpodobně slabé (široké asi 500 světelných roků) a proto jím proteče materiál asi pouze 0.02 hmoty sluneční za rok. Astronomové odhadují, že NGC 1409 strávilo pouze materiál okolo miliónu hmot Slunce (prach a plyn), který není dostatečný k tomu aby došlo k vytváření hvězd, podobně jak je vidět v některých oblastech Mléčné dráhy. Nízký průtok materiálu tedy způsobil, že v NGC 1409 nezačal proces vzniku nových hvězd.


(podle STScI-PRC01-02 z 9.1.2001 připravil PH)