HST POZORUJE UTVÁŘEJÍCÍ SE HVĚZDY V BLÍZKÉ GALAXII


HST dalekohled zaznamenal vzplanutí hvězdy v podobném útvaru jako je Velká mlhovina v Orionu v naší galaxii, ale v daleko větší vzdálenosti. Hubble-X je žhavý plynný mrak, jeden z velmi aktivních oblastí pro formování hvězd v galaxii NGC 6822. Označení Hubble-X neodráží tvar plynného mraku, ale spíše pochází od katalogu objektů v této jednotlivé galaxii. "X" je vlastně označení římskou číslicí. Galaxie se nachází v souhvězdí Sagittarius ve vzdálenosti 1630000 světelných let od naší galaxie. Intenzivní formování hvězdy v Hubble-X proběhlo před asi 4 milióny lety, což je pouze zlomek z přibližného stáří vesmíru kolem 10 miliard let. Gigantické plynné mraky v NGC 6822 byly velkým lákadlem pro astronomy od jejich vizuálního objevu v roce 1881 pozorovatelem E.E. Barnardem. Edwin P. Hubble, po němž je pojmenován kosmický dalekohled, použil nový 2.5-m dalekohled na Mount Wilson Observatory v roce 1925 k prvnímu detailnímu fotografickému výzkumu NGC 6822. HST dalekohled odhalí na snímcích podrobnosti, které z pozemských dalekohledů nemohou být vidět.

Formování hvězd ve skupinách z ohromných plynoprachových oblaků zvaných gigantická molekulová mračna se vytváří tak, že se začíná formovat jedna hvězda v molekulovém mračnu a její formování se urychluje až do doby, kdy je vytvořena jedna nebo více velmi hmotných horkých hvězd. V tomto bodu se mraky z tmavé oblasti přenesou do oblasti jasných žhavých objektů, jak může být vidět Hubble-X. Jedná se o intenzivní ultrafialové záření od hmotných hvězd, které aktivují zbylý okolní plyn a uvedou ho do stavu silné radiace. Záření a plynný výtok, zvaný hvězdný vítr, rozptylují plyn, což vede k tomu, že již další hvězdy se nemohou vytvářet.

Hubble-X snímek byl pořízen WFPC2 kamerou v září 1997. Snímek ukazuje skoro kruhový jasný mrak v jádru Hubble-X. Mrak má průměr 110 světelných let a obsahuje mnoho tisíc právě utvořených hvězd v centrální oblasti. Nejjasnější z těchto mladých hvězd jsou lehko viditelné na HST snímku, kde se jeví jako četné jasné bílé tečky.

Hubble-X je mnohokrát jasnější a větší než mlhovina v souhvězdí Orionu, jedná se o nejjasnější sousední oblast vytváření hvězd vzhledem k naší Mléčné dráze. Ve skutečnosti, malinký mrak právě pod Hubble-X, sotva rozlišený HST má asi stejnou velikost a jasnost jako Mlhovina v Orionu.


(podle STScI-PRC01-01 z 4.1.2001 připravil PH)