POLARNÍ ZÁŘE NA JUPITERU


HST dalekohled zaznamenal blízký pohled na ocelově modrou polární záři, která záhadně září asi půl miliardy od gigantické planety Jupiter. Polární záře jsou světelné záclony, které jsou výsledkem činnosti vysokoenergetických elektronů pohybujících se podél planetárního magnetického pole do vrchní atmosféry. Snímek ukazuje hlavní oválovitý útvar polární záře, který je vycentrován na severním magnetickém poli, jedná se o difúzní emisi v jádru polární čepičky.

Ač se polární záře podobá stejnému úkazu, který je korunou pozemské polární oblasti, HST snímek ukazuje unikátní emise z magnetických vlivů tří největších měsíců planety Jupiter.  Ovlivnění polární záře může být vidět na obrázku od Io (podél levého okraje), od měsíce Ganymedes (blízko středu) a od Europy (právě pod a vpravo od ovlivnění měsícem Ganymedes). Tyto emise, produkované elektrony generovanými satelity proudí podél magnetického pole planety Jupiter a vcházejí do atmosféry planety. Je to něco, co na Zemi neuvidíme.

Tento ultrafialový snímek Jupiteru byl pořízen pomocí HST zařízením STIS 26. listopadu 1998. Polární záře je vidět jasně, ale Jupiterova oblačná struktura je maskovaná mlhou. 14. prosince 2000 započalo čtrnáctidenní společné pozorování polární záře na Jupiteru pomocí HST a kosmické sondy Cassini.

Cassini bude provádět tato pozorování do doby července 2004, kdy se setká s planetou Saturn. Další pozorovací kampaň bude probíhat v lednu 2001, kdy se budou skládat snímky polární záře z HST a z kosmické sondy Cassini.

Tým odborníků bude pozorování vyhodnocovat a vytvářet modely a předpovědi polární záře. To poskytne nový pohled na efekty dějící se v magnetickém poli planet.


(podle PRC0038 z 19.12.2000 připravil PH)