HST ZACHYTIL MIMOŘÁDNĚ SILNOU AKTIVNÍ GALAXII


Barevný snímek HST jevící se jako "čarodějnický kotel páry" zachycuje jádro aktivní blízké galaxie s černou dírou (obr. a v příloze dnešních EAI) . Galaxie leží 13 miliónů světelných let od nás v oblasti jižního souhvězdí Circinus.

Tato galaxie je označena jako typ 2 Seyfert, jedná se o třídu většinou spirálních galaxií, které je svém nitru obsahují hmotnou černou díru. Seyfertovské galaxie jsou samy o sobě částí větší třídy objektů které se označují AGN (Active Galactic Nuclei). Objekty AGN odstraňují plyn ze svých center a vyvrhují ho do prostoru ve značných rychlostech. Astronomové, kteří studují galaxii v souhvězdí Circinus evidentně vidí důkaz o tom, že se jedná o mohutný objekt AGN ve středu této galaxie.

Velká část plynu v disku spirální galaxie v souhvězdí Circinus je koncentrována do dvou zvláštních prstenů - jeden větší má průměr 1300 světelných let, který byl již pozorován pozemskými dalekohledy a druhý před tím nespatřený má průměr 260 světelných let.

Na HST snímku je vnitřní menší prsten lokalizován uvnitř zeleného disku. Větší okrajový prsten se rozšiřuje mimo snímek a je v rovině galaktického disku. Oba prstence "mají svůj domov" ve velké oblasti plynu a prachu, právě tak, jako oblast aktivity "hvězdného vzplanutí", kde se rychle vytváří nové hvězdy na časové škále 40 až 150 miliónů let, což je kratší doba, než věk celé galaxie.

Ve středu prstenců "hvězdného vzplanutí" je seyfertovské jádro, o čemž nás přesvědčuje velmi hmotná černá díra, která kolem sebe akreuje plyn a prach. Černá díra a její akreční disk vyhání plyn vně galaktického disku do galaktického hala (oblast nad a pod diskem). Podrobná struktura tohoto plynu je vidět jako fialové "paprsky" vysunující se směrem k horní části snímku.

Střed galaxie a vnitřní prstenec je plyn ve tvaru V. Struktura se jeví jako bělavo růžová na tomto složeném obrázku, který byl vytvořen pomocí čtyř filtrů. Dva filtry pracují v úzkém oboru atomických přechodů kyslíku a vodíku; dva širokopásmové filtry detekují oblast zelené a blízkou infračervenou oblast. V úzkopásmových filtrech je V struktura velmi výrazná.

Tato oblast, která je projekcí trojrozměrného kužele vysunutá z jádra ke galaktickému halu obsahuje plyn, který je prudce vyzářen z oblasti akreující černé díry. Vypadá to jako dva gigantické reflektory. Galaxie v souhvězdí Circinus je umístěna v blízkosti roviny naší Mléčné dráhy a je zčásti skryta v prachu podél našeho zorného paprsku. Následkem toho tato galaxie ušla naší pozornosti po více než 25 let.

Tento HST snímek, o kterém se hovoří, byl pořízen 10. dubna 1999 za pomocí WFPC2 kamery. Výzkumný tým, který vede Andrew S. Wilson z University of Breyland využívá vizuální snímky a snímky v blízké infračervené oblasti k získávání dat, která pomohou porozumět lépe dynamice těchto aktivních galaxií.


(podle STScI-PRC00-37 z 30.11.2000 připravil PH)