"PŘÍZRAK" SE ZRCADLÍ V PLEJÁDÁCH


 

NASA HST dalekohled zachytil "tajemný" chomáč tmavého mezihvězdného mraku, který zastínil průchodem přes jednu hvězdu ve hvězdokupě Plejády její záření. Jako signalizační svítilna svítící ze zdi jeskyně hvězda odráží své světlo na povrchu černých mraků studeného plynu ozdobeného prachem. Toto jsou tzv. reflekční mlhoviny.

Proslulá hvězdokupa lehce viditelná na večerní obloze během zimních měsíců je malé seskupení velmi jasných modrých hvězd, nazvaných po "Sedmi sestrách" z řecké mytologie. Tato hvězdokupa podobná "naběračce" se nachází v souhvězdí Býka ve vzdálenosti asi 380 světelných let od Země. Bez pomoci dalekohledu zde může pouhé oko rozeznat asi osm až deset jasných hvězd. Malý dalekohled odhalí ve hvězdokupě Plejády stovky slabých hvězd.

V mnoha případech mlhoviny kolem hvězd hvězdokupy představují materiál, z kterého se hvězdy formovaly v nedávné době. Nicméně "zamlženost" Plejád je skutečně závislá na mracích driftujících skrz hvězdokupu s relativní rychlostí okolo 11 km/s.

V roce 1890 americký astronom E.E. Bernard, vizuálně pozorující skrze 0,90-m dalekohled Lick Observatory v Kalifornii, objevil výjimečně jasný mlhovinový útvar přiléhající k jasné hvězdě Merope v hvězdokupě Plejády. Ta je nyní katalogizována jako IC 349, nebo "Barnardova Merope mlhovina". IC 349 je tak jasná, protože leží neobyčejně blízko u hvězdy Merope - pouhých 3500 vzdáleností Země-Slunce (nebo 0.06 světelného roku) a je silně ozařována hvězdným světlem.

Na novém HST snímku je hvězda Merope vně zorného pole vpravo nahoře. Barevné paprsky světla vpravo nahoře, jako by se dotýkající hvězdy jsou optickým fenoménem produkovaným dalekohledem a nejsou reálným jevem. Nicméně pozoruhodně paralelní chomáčovité efekty jdoucí z dolní levé k vrchní pravé straně jsou skutečné jevy odhalené poprvé skrze HST, který má vysokou rozlišovací schopnost. Astronomové George Herbig a Theodore Simon z University of Hawaii získali toto širokopásmové pozorování pomocí HST WFPC2 kamery 19 září 1999.

Herbig a Simon navrhují vysvětlení tohoto obrázku takové, že mlhovina Merope se přiblížila k hvězdě Merope a silný svit hvězdy na prach zpomalí prachové částice. Fyzikové tento fenomén nazývají tlak záření. Menší prachové částečky jsou pomalejší, podléhají více tlaku záření, než větší částice. No a tedy jak se mrak přiblížil k hvězdě, tak došlo k prosívání částeček podle velikosti, podobně jak se v proudu vzduchu odděluje pšenice od plev. Blízké přímky směrem k hvězdě Merope jsou proudy větších částic, trvale se pohybující k hvězdě, zatímco menší zpožděné částečky jsou "zapomenuty" v dolní levé části snímku.

Dalších tisíc let mlhovina, jestliže to přežije průchodem kolem hvězdy, bude zničena podobně jako kometa při průchodu kolem našeho Slunce. Tato možnost kolize dovoluje astronomům studovat mezihvězdný materiál ve velmi vzácných podmínkách a umožní jim získat více informací o struktuře prachu mezi hvězdami.


(podle STScI-PRC00-36 z 6.12.2000 připravil PH)