RX J185635-375454 -- NEJBLIŽŠÍ NEUTRONOVÁ HVĚZDA


Tento snímek byl pořízený pomocí HST je součtem tří samostatných snímků. Sever je dole, východ je vpravo. Obrázek byl pořízen kamerou WFPC 2 a jeho velikost je 8.8“ a 6.6“

Všechny hvězdy zachycené na tomto složeném obrázku, vyjma neutronové hvězdy, se pohybují napříč snímkem ve směru 10 stupňů na jih od východu.

Tři snímky neutronové hvězdy jsou označeny datem. Vlastní pohyb je 1/3 obloukové vteřiny za rok. Malé houpání je způsobeno paralaxou (není vidět na snímku) o velikosti 0.016 obloukové vteřiny, což dává vzdálenost 200 světelných let.


(podle STScI-PRC00-35 z 9.11.2000 připravil PH)