POHLED Z PTAČÍ PERSPEKTIVY NA GALAKTICKOU KOLIZI


Snímek vpravo se zdá být podobný ptačí hlavě, kterak v předklonu polapila nějakou chutnou stravu. Jedná se ovšem o překvapující obrázek příkladu galaktické kolize v NGC 6745. Velká spirální galaxie se svým prakticky nedotčeným jádrem doslova "zírá" na malou procházející galaxii (téměř v dolní pravé části zorného pole) , zatímco jasný "modrý zobák" s modrobílým chmýřím ukazuje zřetelnou cestu získanou během "cesty" menší galaxie. Tyto galaxie neinteragovali pouze mezi sebou gravitačně, ale doslova šlo o jejich srážku.


Když galaxie kolidují, hvězdy tvoří majoritní část zářící hmoty každé ze dvou galaxií, které se skoro nikdy nesrazí navzájem, ale minou se s téměř minimálními škodami. To je proto, že fyzická velikost jednotlivých hvězd je malinká oproti jejich vzdálenostem mezi sebou. V naší Mléčné dráze je prostor mezi Sluncem a naší nejbližší hvězdou Proxima Centauri (části trojitého systému Alpha Centauri) o rozměru 4.3 světelného roku.

Nicméně, jiná je situace ohledně mezihvězdného materiálu nad dvěmi galaxiemi, materiál je tvořen převážně z mraků atomárního a molekulárního plynu a z malinkých částeček hmoty a prachu.

Všude, kde mezihvězdné mraky dvou kolidujících galaxií jsou, tak to pro ně znamená spíše škodlivou srážku. Relativně vysoká rychlost při srážce je důvodem k zvýšení tlaku na styčném povrchu mezi navzájem interagujícími mraky. Tento tlak střídavě může produkovat objekty materiálové hustoty, která může stačit na to, aby mohla vzniknout hvězda prostřednictvím gravitačního hroucení. Horké modré hvězdy na tomto snímku jsou důkazem možnosti takového formování hvězd.

Tento snímek získal Hubble Heritage Team pomocí HST a WFPC2 kamery v březnu 1996. Členové vědeckého týmu Roger Lynds (KPNO/NOAO) a Earl J. O'Neil, Jr. (Steward Obs.) použili infračervený, červený, vizuální a ultrafialový filtr k vytvoření tohoto obrázku. Data získaná z HST jsou použita pro pozemní radiové observatoře, které rovněž zkoumají vzájemnou interakci NGC 6745.


(podle STScI-PRC00-34 z 2.11.2000 připravil PH)