HST VIDĚL "OHROMNÉ MĚSTO" HVĚZD


Na tomto snímku je obrázek miliónů hvězd, které by se mohlo připodobnit třpytícímu se New Yorku na hvězdné obloze. Snímky zachycují kulovou hvězdokupu 47 Tucanae, která se nachází 15000 světelných let od Země v jižním souhvězdí Tucana. Za pomoci HST se astronomové vydali na lov planetárních společníků v tomto velkém "městě". Pátrají po "vypasených plynných planetách, které by se mohly nacházet v blízkosti svých rodičů-hvězd, které by mohly mít rychlou orbitální periodu od tří do pěti dní. K překvapení astronomů zde nic takového nenašli. Tento objev dává předpoklad, že prostředí kulové hvězdokupy není příliš "přátelské" pro "pěstování" planet, nebo zde nejsou patřičné základy pro jejich vznik.

Levý snímek je pořízený pomocí pozemského dalekohledu, zachycuje většinu hvězdokupy. Box v blízkosti středu představuje HST obrázek. HST snímek představuje "hejno" asi 35000 hvězd v blízkosti centrální oblasti hvězdokupy. Snímek byl získán kamerou WFPC2 a je v přirozených barvách, což svědčí něco o složení a věku hvězd v něm obsažených. Pro příklad červené hvězdy jsou jasní obři na konci svého života, žluté hvězdy jsou podobné zhruba věku našeho Slunce. Nejvíce hvězd v hvězdokupě se vytvořilo zhruba před 10 miliardami let. Jasné modré hvězdy jsou pravděpodobně zbytky po srážkách a hvězdných splynutích, které mohly omladit takto starý systém. Snímek byl pořízen v červenci 1999.


(podle STScI-PRC00-33 z 31.10.2000 připravil PH)