HST SNÍMKY UKAZUJÍ HORKÉ PLYNNÉ PROUDY VYVRŽENÉ MLADOU HVĚZDOU


Zde jsou tři snímky pořízené kosmickým dalekohledem HST za pomoci WFPC2 kamery, které ukazují vývoj bublin žhavého plynu vyvrženého z mladého binárního systému XZ Tau. Plyn z neviditelného disku jedné ze dvou hvězd vyrazil skrze magnetické pole kolem binárního systému a je vytlačován do okolního prostoru rychlostí skoro téměř 540000 kilometrů za hodinu. Tento výron, který je starý pouze 30 let se natáhl do vzdálenosti téměř 96 biliónů kilometrů.

Dalekohled HST poprvé odhalil tuto unikátní bublinu v roce 1995 a další pozorování byla prováděna mezi rokem 1998 a rokem 2000. Snímky v EAI zachycují dramatickou změnu tohoto jevu mezi rokem objevení 1995 a rokem 1998. V roce 1995 hrana bubliny byla stejně jasná jako její vnitřní část.

Nicméně, když HST pořídil další snímek systému XZ Tau v roce 1998 byl okraj rázem jasnější. Toto zjasnění je pravděpodobně způsobeno horkým plynem, který se ochladil, což dovolilo elektronům v plynu se rekombinovat s atomy a při tomto procesu byla uvolněna energie ve formě světla. Toto je poprvé, kdy astronomové viděli takové ochlazení provázené tímto procesem zjasnění.

Tyto snímky nám pořídily materiál ke studiu vývoje nedávného výronu (okolo jednoho milionu let starého) z mladých hvězd.


(podle STScI-PRC-32a z 21.9.2000 připravil PH)