JASNÁ SKVRNA NA POVRCHU (8405 Asbolus)

           

            Toto je umělecký obraz objektu nazývaného 8405 Asbolus. Těleso má průměr 80 km. Je slepencem ledu a prachu, nachází se mezi drahami Saturna a Uranu. Astronomové s použitím Kosmického teleskopu HST byli velmi překvapeni, když na jeho povrchu detekovali mladý kráter, jehož stáří odhadují na 10 milionů let. Kráter je překryt jasnou vrstvou ledu, kvůli kterému jej HST nemůže spatřit přímo – objekt je příliš malý a daleko – ale měření jeho povrchového složení ukázalo složitou chemickou stavbu kráteru. To, co způsobilo kráter vzniklý na 8405 Asbolus mohlo být nějaké těleso vyvržené z Kuiperova pásu, což je prstenec kometárních jader obíhajících za dráhou planety Pluto.

(podle STScI-PR00-31 z 14. 9. 2000 přeložil DH)