HST NAHLÉDL DO HVĚZDNÉHO DĚTSKÉHO POKOJE V SOUSEDNÍ GALAXII


 

NASA HST odhaloval detaily v galaxii při vytváření nových hvězd. Terčem HST pohledu byla hvězdokupa s novými hvězdami v Malém Magellanově oblaku, malé galaxii, která je satelitní galaxií naší Mléčné dráhy. Nové snímky ukazují mladé briliantové hvězdy v "kolébce hvězd" v mlhovině, nebo žhavém oblaku plynu katalogizovaném jako objekt N 81.

 

Tyto hmotné, nedávno vytvořené hvězdy uvnitř N 81 jsou vytvořeny ze ztrátového materiálu, který byl podroben silnému hvězdnému větru, rázovými vlnami a proto se zde vytvořil "zámotek" v sousední mlhovině. Dvě nejzářivější hvězdy viditelné na HST snímku jsou velmi blízkým párem v centru N 81, emitující hojně ultrafialové záření z důvodů horké mlhoviny.

 

Vně žhavého plynu je chladnější materiál, který se skládá z molekul vodíku a prachu. Normálně je tento materiál neviditelný, ale někdy může být vidět na nebulárním pozadí jako dlouhá prachová "ulička", temná, elipsovitého profilu.

Z toho plyne, že mladé hvězdy jsou formovány z tohoto studeného materiálu vlivem gravitační kontrakce. Některé rysy mohou být vidět v N 81 pomocí pozemských dalekohledů podle toho dostal tento objekt přezdívku "Kapka".

Astronomové nebyli jisti, že se zde nacházejí mladé horké hmotné hvězdy. HST snímek s velkou rozlišovací schopností ukazuje četné mladé rozžhavené hvězdy lehce viditelné na barevném snímku N 81. Tato informace získaná z HST pomůže astronomům při pochopení jevů, které vznikají v oblasti, kde se rodí mladé hvězdy. Pravděpodobně se v této hvězdokupě nachází asi 300000 jasných hvězd podobných našemu Slunci. Pro astronomy je to vítaná informace pro studium hvězdných formací v Malém Magellanově mraku, protože jejich chemické složení je rozdílné od Mléčné dráhy. Všechny chemické prvky, jiné než vodík a hélium má pouze jedna desetina hvězd viditelná v naší galaxii.

 

Studium N 81 nám opatří výbornou šablonu pro studium hvězdných formací ve velmi vzdálených galaxiích, protože jaderné reakce uvnitř hvězd syntetizují těžší prvky než hélium. Malé Magellanovo mračno je pojmenováno po Ferdinandovi Magellanu a nachází se asi 200000 světelných let od Země a je viditelné na jižní polokouli. N 81 je 81 mlhovina v katalogu SMC vytvořeném v roce 1950 astronomem Karlem Henizem, který později letěl jako astronom-kosmonaut na palubě raketoplánu do kosmického prostoru. HST snímek N 81 v barevném provedení byl pořízen v září 1997 pomocí kamery WFPC 2. Byly použity barevné filtry, aby bylo možné detekovat O III a vodík H-a a H-b.


(podle STScI-PRC00-30 z 5.10.2000 připravil PH)