IC 418: " SPIROGRAPH " MLHOVINA


 

Jasná, jako "plošný klenot", planetární mlhovina IC 418, která je vzdálena 2000 světelných let od Země se nachází v souhvězdí Zajíce na zimní obloze. Tento snímek je jeden z posledních záběrů, který byl pořízen NASA kosmickým dalekohledem HST pomocí WFPC2 kamery.

Planetární mlhovina představuje závěrečné stádium ve vývoji hvězdy podobné našemu Slunci. Hvězda v centru IC 418 byla rudým obrem před několika tisíci lety, která vyhodila do okolního prostoru okrajové vrstvy atmosféry, která nyní expanduje k průměru okolo 0.1 světelného roku. Hvězdný pozůstatek v centru je horké jádro rudého obra, které svým ultrafialovým zářením zaplavuje okolní plyn a ten světélkuje. V dalších několika tisících létech se mlhovina bude postupně rozptylovat do prostoru a pak se v centru bude hvězda ochlazovat a postupně "vadnout" po miliardy let jako bílý trpaslík. Naše Slunce potká podobný osud, ale asi až za pět miliard let.

HST snímek IC 418 je prezentován ve falešných barvách ze snímků, které pořídila WFPC2 kamera v období od února do září roku 1999 skrze filtry, které separují různé chemické prvky. Červená barva představuje ionizovaný dusík (nejchladnější plyn v mlhovině, který se nachází v nejodlehlejších místech od horkého jádra), zelená barva představuje emisi vodíku a modrá barva stopy emise ionizovaného kyslíku (nejžhavější plyn v blízkosti centrální hvězdy).

Pozoruhodná struktura byla nedávno odhalena pomocí HST a její původ dnes ještě není přesně znám.


(podle STScI-PRC00-28 ze 7.9.2000 připravil PH)