He2-90 - PODVOD NA ASTRONOMY?


 

Astronomové, kteří používají HST narazili na záhadný objekt, který zdánlivě vypadá jinak než ve skutečnosti je. Tedy zakrývá svoji totožnost. Rychlý pohled na HST snímek nahoře ukazuje, že toto nebeské těleso, nazvané He2-90 vyhlíží jako mladá prachem zahalená hvězda s úzkým proudem hmoty z každé strany. Ale tak to není klasifikováno. Objekt je klasifikován jako planetární mlhovina, žhavý pozůstatek před smrtí méně hmotné hvězdy. Ale HST pozorování naznačují, že to nemusí být vhodná klasifikace.

Astronomové kolem HST se nyní domnívají, že tento záhadný objekt může být vlastně dvojice stárnoucích hvězd, které jsou "převlečeny" jako jedna mladá hvězda. Jeden člen dua je "vypasená" obří hvězda, která setřásla určitou část své hmoty ze svých okrajových vrstev. Tato hmota je pak v gravitačním zajetí rotujícího akrečního disku kolem kompaktní složky, která je pravděpodobně mladý bílý trpaslík (zkolabovaná hvězda slunečního typu). Hvězdy nemohou být vidět na HST snímku protože jsou zahaleny pruhem prachu.

HST snímek nahoře obrázku ukazuje středně jasný objekt s jety, které se jeví jako vlákna korálků vyzařující z obou stran centra. (Další světelné proužky příčně jdoucí z He2-90 jsou umělé efekty optického systému dalekohledu.)

Každý jet má alespoň šest jasných chomáčů plynu, které se pohybují rychlostmi alespoň 600000 kilometrů za hodinu. Tyto plynné salvy jsou vyhozeny do prostoru každých 100 let a může vzniknou periodická nestabilita v akrečním disku He2-90. Jety z velmi mladé hvězdy se chovají podobně. Obsáhlé snímky pořízené pozemskými observatořemi ukazují každý proud alespoň o délce 100000 astronomických jednotek.


Jeden ze členů dvojice je asi bílý trpaslík. Pozorování pomocí Compton Gamma-Ray Observatory odhalila gamma zdroj v sousedství He2-90, což dává podnět, že průvodce může být neutronová hvězda nebo černá díra. Ale jety z akrečního disku kolem neutronové hvězdy nebo černé díry se pohybují v desetinách rychlosti světla, tedy mnohem rychleji než jety He2-90 pozorovány HST. Astronomové kolem HST plánují další pozorování místa gamma zdroje, aby bylo určeno zda to lze spojit s objektem He2-90.

Akreční disk k formování potřebuje gravitaci. Aby tento disk byl vytvořen u objektu He2-90 musí mít hvězdy od sebe vzdálenost kolem 10 astronomických jednotek. Ačkoli jsou astronomové nejisti v detailech věří, že magnetické pole se asociuje s akrečním diskem, který produkuje jety viditelné jako namalované tužkou na snímku z HST.

Blízký záběr HST fotky dole ukazuje temný rozšiřující se jakoby diskovou strukturu rozpůlenou jasným zářením z objektu. Disk je vidět na hraně. Toto je nepřímý důkaz existence disku. Nejvíce teorií pro produkci jetů je přítomnost akrečního disku.

Jety jsou vidět jako proudy z obou stran centrálního objektu. Kulaté bílé objekty v dolním levém a pravém horním rohu jsou dva jasné chomáče plynu v jetu. Astronomové odhadují jety na 1000 astronomických jednotek od centrální nezřetelné hvězdy. Hvězda vyhodila tento jet materiálu před 30 léty.

Vědci odhalili tento záhadný objekt zatímco byl považován za planetární mlhovinu. Nyní se dozvěděli, že může být klasifikován jako objekt před smrtí hvězdy podobné Slunci. He2-90 je velmi horký (asi 10000 K), žhavý plyn typický rys pro planetární mlhoviny. Disk a jety indikují přítomnost zárodečné hvězdy. Toto klame astronomy. Proto je nutno více informací.

Zárodečné hvězdy jsou obvykle spojovány s chladnými hustými mraky plynu a prachu, astronomové proto použili pozemní radioteleskop v Chile k hledání takového mraku kolem He2-90. Ale takový mrak nebyl nalezen a objekt He2-90 neukázal žádné stopy rozvíjejících se hvězd. Objekt He2-90 je vzdálen 8000 světelných let od Země v souhvězdí Kentaura na jižní obloze. Tento snímek byl pořízen 28.9.1999 pomocí kamery WFPC2.

(podle STScI-PRC00-24 z 31.8.2000 připravil PH)