ČERNÉ DÍRY: JEDNA VELIKOST SE NEHODÍ PRO VŠECHNO


Provedlo se srovnání center čtyř eliptických galaxií, které ukázalo, že velmi masivní centrální galaktické napěchování hvězd je pádným argumentem pro to, že uvnitř je černá díra. Tyto galaxie jsou částí 30 galaxií, které astronomové zkoumaly pomocí HST. Černé díry jsou husté kompaktní objekty, které působí na své okolí tak mohutnou gravitační silou, že žádné světlo z nich nemůže uniknout.

Sloupec černobílých obrázků vlevo ukazuje tyto galaxie zachycené pozemskými dalekohledy. Vložené boxy definují centrální oblasti hvězd. Detailní snímky těchto oblastí, jak je viděla kamera WFPC2 jsou vidět ve středním sloupci.

V pravém sloupci je uvedena hmotnost černých děr, průměr vztahující se k událostnímu horizontu. Událostní horizont definuje hranici černé díry. Každý materiál, který projde touto hranicí je zachycen do pasti a nemůže uniknout. Událostní horizont nemůže být vidět na snímcích z HST, protože je 25 miliónkrát menší než rozměr tohoto snímku.

Astronomové určují hmotnost každé černé díry měřením pohybu hvězd vířících kolem ní - bližší hvězdy k černé díře mají větší rychlost. Pouze díky HST mohli astronomové zkoumat jádro galaxie, kde tyto efekty jsou snadněji měřitelné. Odhalili pozoruhodnou novou korelaci mezi hmotností černé díry a průměrnou rychlostí hvězd v centrální oblasti. Čím rychleji se hvězdy pohybují, tím hmotnější je černá díra. Tato informace předpokládá, že galaxie a černá díra "rostly" současně.

Kredit: NASA a Karl Gebhardt (Lick Observatory)


(podle STScI-PRC00-22 z 5.6.2000 připravil PH)