HST SLEDUJE HNĚDÉ TRPASLÍKY V SOUSEDNÍ HVĚZDNÉ SOUSTAVĚ


HST sondoval v blízké hvězdné soustavě a zjistil "hejno" nově rodících se hnědých trpaslíků. Obrázek zachycuje oblast v souhvězdí Orionu. Observatoř HST na oběžné dráze s infračervenou kamerou odhalila okolo 50 objektů tohoto typu v téměř celé hvězdokupě Trapez v mlhovině v Orionu (pravý obrázek), která je asi 1500 světelných let od Země.

Jeví se jako zářící drahokamy osázené okolo jiskřivých diamantů, více než 300 nových hvězd a hnědých trpaslíků obklopujících velmi jasné a velmi hmotné hvězdy (střed snímku) v HST pohledu centrální oblasti hvězdokupy Trapez.

Všechny nebeské objekty v hvězdokupě Trapez se zrodily společně v tomto ohnisku hvězdného útvaru. Hvězdokupa dostala jméno podle lichoběžníkového seskupení centrálních hmotných hvězd.

Hnědí trpaslící jsou plynné objekty s hmotností tak nízkou, že v jejich jádrech nikdy nebyla dosažena taková teplota, aby mohlo dojit k zapálení termojaderných reakcí, při kterých se spaluje vodík na helium. Místo toho tyto plynné objekty slábnou a chládnou jak stárnou. Hnědí trpaslíci zhruba ve věku Slunce (stáří 5 miliard let) jsou velmi chladní a slabí a proto je velmi obtížné je nalézt dalekohledy. Hnědí trpaslíci odhalení v Trapezu jsou mladíci (stáří asi 1 milión let). Jsou tedy ještě horcí a jasní a proto se snadno najdou.

Tento objev spolu s pozorováními pomocí pozemských dalekohledů je další důkaz, že hnědí trpaslíci, kteří byly považováni za exotické objekty jsou téměř tak hojní jako hvězdy. Snímek a výsledky se objeví 20. září ve vydání časopisu Astronomical Journal.

Hnědí trpaslíci jsou příliš slabí, aby byly vidět dobře ve viditelném světle jak ukazuje snímek HST WFPC2 (snímek vlevo). Tento snímek také nezachycuje nevyvinuté hvězdy v blízké infračervené oblasti. Je to proto, že mladé hvězdy jsou uloženy v hustém mraku prachu a plynu. HST IR kamera pro blízkou oblast a Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer se snažily proniknout skrze tyto mraky a podívat se na tyto objekty. Hnědí trpaslíci jsou nejslabší objekty na snímku. Mapováním centrální oblasti hvězdokupy HST zjistil hnědé trpaslíky s hmotnostmi, které odpovídají 10 až 80 hmotnostem Jupiteru.

Odborníci se domnívají, že zde mohou být hnědí trpaslíci s menší hmotností, kteří však unikají zraku HST.

Snímek v blízkém IR oboru byl pořízen 17.1.1998. Dva IR filtry v blízké oblasti byly užity k získání informací o barvě hvězd na dvou vlnových délkách (1.1 a 1.6 mikrometru). Obrázek Trapezu má průměr l světelný rok. Tento složený snímek byl udělán z "mozajky" devíti oddělených, ale sousedních obrázků. Jsou zde použity falešné barvy, modrá koresponduje s teplejší oblastí více hmotných hvězd, červená odpovídá chladnější oblasti méně hmotných hvězd, hnědých trpaslíků a hvězd, které jsou pohlceny v prachu. Data z viditelné oblasti byla pořízena v roce 1994 a 1995.


(podle STScI-PRC00-19 z 24.8.2000 připravil PH)