KOUKÁNÍ DO SRDCE KRABÍ MLHOVINY


 

V roce 1054 n.l. se čínští astronomové vylekali objevením nové hvězdy tak jasné, že byla viditelná za denního světla po několik týdnů. Dnes je na místě "Hvězdy hosta" vidět Krabí mlhovina. Krabí mlhovina je vzdálena od Země 6500 světelných let a jedná se o pozůstatek po hvězdě, která měla hmotnost 10 krát větší než naše Slunce. Život této hvězdy skončil 4. června 1054, když explodovala jako supernova.

Na obrázku je vidět centrum Krabí mlhoviny s bezpříkladnou podrobností struktur, které pořídil NASA HST. Data o Krabí mlhovině byla získána pomocí kamery WFPC2 v roce 1995. Snímek byl pořízen v pěti barevných filtrech, byl složen a rekonstruován v nový snímek ve falešných barvách. Obrázek se podobá abstraktnímu malování Jacksona Pollacka a ukazuje plyn, který se z místa výbuchu vzdaluje rychlostí 4.8 miliónů kilometrů za hodinu.

V jádru se nachází pulsar, který přežil výbuch a je vidět v HST snímku jako nižší z dvojice mírně jasných hvězd, které jsou nahoře vlevo od centra.

Pulsar je rotující neutronová hvězda, která rotuje 30 krát za sekundu. Zahřívá své okolí což je znázorněno difuzním modrozeleným plynem v sousedství pulzaru, včetně modrého oblouku zprava.

Plněbarevná síť filamentů je materiál z vnějších vrstev hvězdy, který byl vyhnán z hvězdy během exploze hvězdy. Snímek je poněkud mylný, neboť ukazuje, že filamenty končí v pulsaru. Ve skutečnosti žlutavá zeleň filamentů směrem ke spodnímu okraji snímku se pohybuje rychlostí 480 km za sekundu. Oranžové a růžové filamenty směrem k hornímu okraji snímku zahrnují materiál který se pohybuje podobnými rychlostmi od nás.

Rozdílná barva na snímku je charakterizována přítomností různých chemických prvků v expandujícím plynu. Vodík je znázorněn oranžovou barvou, dusík červenou, síra růžovou a kyslík zelenou. Odstíny daných barev vyjadřují odlišnost v teplotě a hustotě plynu. Tyto chemické prvky, z nichž mnohé byly vytvořeny nedávno během vývoje a výbuchu, jsou vraceny do prostoru a mohou být začleněny do vytvoření nových hvězd a planet. Astronomové věří, že chemické prvky na Zemi a dokonce i v našich tělech, jako je uhlík, kyslík a železo, byly vyrobeny explodujícími hvězdami před miliardami let.


 

(podle STScI-PRC00-15 z 1.6.2000 připravil PH)