SVĚTLO A PŘÍTMÍ V MLHOVINĚ KOLEM HVĚZDY ETA CARINAE

Předtím nespatřené detaily, složité struktury mlhoviny "Carina" (NGC 3372) byly odhaleny pomocí kosmického dalekohledu HST. Snímek je fotomontáží čtyř různých snímků z dubna 1999 požízených kamerou WFPC2 za použití šesti různě barevných filtrů.

Snímku dominuje velký, přibližně kruhový útvar, který je částí "Keyhole Nebula" pojmenovaný v 19. století Johnem Herschelem. Tato oblast je vzdálena 8000 světelných let od Země a jedná se o přilehlou oblast k slavné proměnné hvězdě Eta Carinae, která se nachází vně zorného pole směrem k pravému hornímu okraji. Mlhovina Carina obsahuje také několik jiných hvězd, které patří mezi nejteplejší a nejhmotnější známé hvězdy, které jsou až 10 krát teplejší a 100 krát hmotnější než naše Slunce.

Kruhová "Keyhole" struktura obsahuje dvě jasná vlákna horkého fluoreskujícího plynu a tmavé obrysy mraků chladných molekul a prachu, vše v rychlém a chaotickém pohybu. Vysoká rozlišovací schopnost HST snímků odhaluje téměř trojrozměrné rozmístění velkého množství těchto útvarů, stejně jako množství malých tmavých globulí, které mohou být zárodkem pro vytvoření nové hvězdy.

Dva nápadně velké ostrohranné prachové oblaky se nacházejí blízko pod centrem a na levém horním okraji snímku. První je ponořen v prstenu a druhý je právě vně prstenu. Výrazné sloupy a boule v horním levém mraku směrem k hmotné hvězdě umístěné mimo pole mohou být vytvořeny silnou radiací a vyvrženým materiálem hvězdným větrem o velké rychlosti. Tyto velké tmavé mraky se mohou eventuelně i vypařovat, nebo pokud je zde dostačující hustota kondenzace mohou se zde zrodit malé hvězdokupy.

Mlhovina Carina s "obalem" má průměr více než 200 světelných let a je jedním z nápadných objektů na jižní polokouli v Mléčné dráze. Průměr "Keyhole" prstencové struktury je asi 7 světelných let. Informace ze snímků byla získána týmem kolem HST teleskopu a Nolan R. Walbornem (STScI), Rodolfo H. Barba (La Plata Observatory Argentína) a Adeline Cauletovou (Francie).

(podle STScI-PRC00-06 z 3.2.2000 připravil PH)