OSAMĚLÁ ČERNÁ DÍRA PŮSOBÍCÍ JAKO GRAVITAČNÍ MIKROČOČKA

Dva obrázky vlevo ukazují hvězdné pole zobrazené pozemským dalekohledem. Představuje to snímek ovlivněný gravitační mikročočkou, kde velmi hmotný neviditelný objekt před hvězdou zesiluje její "záření". Neviditelná čočka je černá díra jejíž hmotnost se odhaduje na šest hmot slunečních. Na pravé straně je snímek pořízený HST stejného pole, jako pomocí pozemských dalekohledů. Tento obrázek jasně odděluje hvězdu upravenou čočkou a její věrný obraz samotné hvězdy. HST pozorování bylo potřebné, protože snímky ze Země jasně nedokladovaly jak jasná je čočkou upravená hvězda a také rozlišení nedostačovalo. Hvězdné pole, kde se gravitační mikročočka projevuje jsou tak přeplněny hvězdami, že obrazy vytvořené čočkou jsou často smíchány s obrazy hvězd neupravených čočkou. Ale s HST snímky mohou astronomové identifikovat čočkou upravený obraz hvězdy a normální obraz hvězdy. Obrázek z HST byl vytvořen 15. června 1999.
(podle STScI-PRC00-03 z 13.1.2000 připravil PH)