DISK KOLEM HVĚZDY BETA PICTORIS ZAKRÝVÁ GIGANTICKÝ ELIPTICKÝ PRSTENCOVÝ SYSTÉM

Toto je snímek HST ve falešných barvách a ve viditelném světle, který zachycuje jednu stranu hrany prachového disku kolem hvězdy Beta Pictoris. Chomáče (uzly, kličky) na disku (označené A,B,C,D) jsou vysvětlovány jako prstence prachu viděné na hraně.
Počítačem nasimulovaný snímek ukazuje cirkumstelární prachový disk vysoce rozrušený gravitačním působením míjející hvězdy. Šedá trojrozměrná oblast představuje počáteční tvar a velikost nenarušeného disku. Nasimulováním situace , která se podobá gravitačnímu přechodu hvězdy se vytvořila situace eliptického prstencového systému, který je schopen přežít 100000 let od doby gravitačního ovlivnění.
 (podle STScI-PRC00-02 z 15.1.2000 připravil PH)