BARVY NA MARSU JSOU KLÍČEM K MARSOVSKÉ VODĚ

NASA HST obrázky Marsu pořízené ve viditelném a ultrafialovém oboru spektra odhalují detaily bohaté geologické historie a získávají další důkazy vodonosných minerálů na povrchu planety. V naší dnešní příloze v horní části jsou dva obrázky povrchu Marsu.


Levý obrázek zachycuje planetu Mars v "pravých" barvách ve vizuálním oboru spektra. Jsou zde vidět detaily, které ze Země nemůžeme zachytit a také na počátku činnosti HST nebyly tyto podrobnosti viditelné. Nepatrný modrý stín podél hrany disku je vytvořen atmosférickými mlhami a chomáči vodního ledu v mracích (podobně jako na Zemi mračna typu cirrus) na ranní a večerní marsovské obloze. Žlutavý útvar na severní pólární čepičce označuje přítomnost prachových částeček železa. Tyto částečky jsou clonou nebo jsou rozprášeny ve vzduchu nad modrobílým vodním ledem a ledovým oxidem uhličitým, který vytváří polární čepičku.

Správné barvy jsou potřebné k určení skladby minerálů na Marsu. Tato může dát výpověď o tom, jak voda ovlivnila utváření hornin a minerálů zjištěných dnes na Marsu, právě tak jako rozdělení četnosti ledu a podpovrchové tekuté vody. Potvrzení přítomnosti určitého okysličovadla (koroze) minerálů (vytvořené činností žáru nebo vody) by nasvědčovala tomu, že zde voda byla přítomna podobně jako na Zemi v minulých podnebných obdobích Marsu. Protože nejmenší detaily na tomto snímku jsou pouze 22 km v průměru, HST může jen velmi málo sledovat variace v rozložení minerálů v globálním charakteru. Obrázek byl vytvořený ze tří snímků WFPC2 kamery, které byly získány na vlnové délce 410, 502 a 673 nanometrů v březnu 1997.

Pravý obrázek zachycuje planetu Mars v nepravých barvách v infračerveném oboru spektra, které zachycují takové rysy, které nemohou být viditelné na snímku ve vizuálním oboru. HST jedinečný infračervený pohled zachycuje variace množství a rozdělení neznámých vodonosných minerálů na planetě.

Ačkoli bylo známo po desetiletí, že určité množství vodonosných minerálů existuje na povrchu planety, načervenalé oblasti na tomto obrázku označují oblasti zvýšené koncentrace dosud neidentifikovaných sedimentů. Možná, že mají vztah k vodě v bohaté historii této části Marsu. Především velká načervenalá oblast známá jako Mare Acidalium možná byla místem záplavy v rané historii Marsu. (Sonda Pathfinder přistála na jižním konci této oblasti v roce 1997.) Tento složený obrázek byl získán v červenci 1997 pomocí HST Near Infrared Camera a Multi-Object Spectrometer. Červená barva odpovídá absorpčnímu pásu objevenému blízko vlnové délky 1450 nanometrů; zelená barva odpovídá blízké infračervené oblasti a modrá odpovídá topografickým vyvýšeninám určeným na základě dat z Viking Orbiteru.

(podle STScI PRC99-07 z 25.2.1999 připravil PH)